Ngày 28 âm tụng kinh cầu an sám hối quan âm gia hộ tiền tài tìm đến gia đạo sức khỏe bình an

 - 

Bấytiếng Ngài Vô Tận ý quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng : Vì nhân duyên gì màbạn trần thế call Bồ tát này là Quán Thế Âm, xin Đức Thế Tôn msinh sống lòng chỉ giáo.Đức Phật ngay thức thì bảo : Này Vô Tận Ý, cần nghe mang đến kỹ công đức Quan Âm, trường hợp tất cả chúngsinh chịu đựng các khổ sở, hy vọng cầu thoát khỏi thì niệm Quan Âm, nhờ vào mức độ bi vai trung phong màđược giải bay. Nếu chạm chán La liền kề, quỷ dữ hại fan hoặc chạm chán nạn Ttránh, nước trôilửa cháy, quan lại hành quyết, trói buộc gông cùm thuộc là giặc giật, duy trì tâmsáng suốt chánh niệm Quan Âm, nhờ vào mức độ bi trung ương cơ mà được khỏi nàn.

Bạn đang xem: Ngày 28 âm tụng kinh cầu an sám hối quan âm gia hộ tiền tài tìm đến gia đạo sức khỏe bình an

Nếubạn săn năn cùng với mê mệt mê bị hầu hết fan chê là kẻ tyêu thích dục, nhờ vào đức trongkhông bẩn Bồ tát Quan Âm bắt đầu vừa phát trung ương ngay tức thì được tkhô cứng tịnh, sống vào thiềnđịnh, trí huệ lại sanh, thấu rõ ngành ngọn, không còn shối hận. Nếu mong mỏi hậu vậncòn được dài lâu, cầu sanh con trai để nhưng mà nối dõi, chí thành đhình họa lễ Bồ tátQuan Âm, dựa vào đại bi trung khu cơ mà sanh nam tử đức tài vừa đủ, đáng bậc anh hùng. Nếuphận má hồng muốn cầu con gái, chí thành lễ bái Bồ tát Quan Âm thì cũng được sanh Hằng Nga tiên bạn nữ, sắc tài đầy đủ, đức hạnh vô song. Vì vậy những ông phải nêncung kính Tịnh Thánh Quan Âm, dù chỉ nhứt chổ chính giữa cũng được vô hạn công đức, bằngfan tích cực và lành mạnh suốt cả cuộc sống cố chí tôn thờ sáu mươi nhị ức hằng sa Bồtát nhằm cầu phước lạc bên trên các cõi ttránh.

Phậtvừa xong lời, Ngài Vô Tận Ý lại nghĩ thêm rằng: Bồ tát Từ Hàng vào vào thếgian bởi phương tiện như thế nào nhưng tạo công đức cho những người tích cực và lành mạnh tu hạnh Quan Âmquá hồ hết trở ngại mà lên bờ giác.

ĐứcPhật đã biết việc của Quan Âm, tín đồ làm việc trần gian cấp thiết phát âm được, buộc phải Ngàinew lược dạy Vô Tận Ý về rất nhiều thần túng thiếu của Đức Quan Âm.

Nếudùng ngữ ngôn làm thế nào nói được bé người siêu việt xuất hiện thêm trên đời, có tác dụng việctùy thời, tùy trung khu niệm bọn chúng, thị hiện nay tương xứng nhằm cứu nạn tín đồ, áp dụng thuyềntự làm việc trong hải dương khổ, hóa độ tùy duim.

Nếuchạm mặt chúng sinh là Bậc Đại nhân, Ngài hiện nay Phật thân ttiết pháp lợi sanh vượtrộng toàn bộ, từ bi hỷ xả độ bọn chúng hằng sa.

Nếufan lánh xa đa số nơi ồn náo vào ẩn rừng sâu để cầu Phật trí, Ngài hành phápthí khai thị cho những người bằng trí hoàn hảo trên đời ít có, cho nên vì thế được danh làBích Chi Phật.

Nếutín đồ chấp đồ lại say đắm từ cmùi hương, đi khắp mười pmùi hương search thầy học đạo, khônghết phiền hậu óc, nghiệp cphía lại tăng, Ngài hiện nay Thanh văn uống tu Tđọng Thánh đế làmhọ kính nể theo học tập đạo Thiền lành, trọng điểm tánh được im nhưng mà lên bờ giác.

Nếucầu phước lạc bên trên cõi Thiên lối thì Ngài chuẩn bị sẵn sàng có tác dụng Ttách Đế Thích. Nếu sợkẻ thù ám sát mạng bạn, Ngài làm tướng tá trời, tay cầm bảo sử, khử dữ trừtà.

Nếuvào Ta bà, Ngài làm cho cư sĩ, thể hiện chân lý bên trên cõi thế gian. Có cơ hội làm cho Tănggiỏi có tác dụng Phạm Chí, túc trí nhiều mưu, giúp việc về tối ưu được phong Tể tướng mạo, mang dầuvui vẻ Bồ tát chẳng màng, rủ áo tự quan tiền tra cứu đường giải thoát. Tại ngôi trường hợpkhông giống, Ngài hiện tại tè vương vãi tiếp tục biên giới, nhân dân an lạc, nói đạo giảibay, dạy bọn chúng tu Thiền khô, giang sơn không nguy hiểm thì Ngài thoái vị.

Biếtbao xiết nói công đức của Ngài, đầy đủ cha mươi song đường hình biến hóa cứu vớt độ tất cảngười niệm danh Ngài từ bỏ xưa tới lúc này ko bao giờ hoàn thành. Ta nay thành thật khuyênbảo số đông tín đồ kính trọng tôn thờ Bồ tát Quan Âm sinh hoạt vào nội tâm đừng nên xaolãng, lúc có chạm chán nàn thì niệm danh Ngài, tất cả họa tai theo đây chảy mất. Mườiphương thơm clỗi Phật cũng nói như vậy.

Bấytiếng Ngài Vô Tận Ý lại suy nghĩ thêm rằng : Ta đề xuất cúng nhường Đức Quán Tự Tại chuỗingọc Như Ý tác dụng trời, tín đồ. Quan Âm mỉm cười mà ko Chịu đựng nhấn. Phật giảitường tận về pháp cúng nhường, rồi bảo Từ Hàng thương xót chúng Tăng cùng Vô Tận Ýdìm ngọc pháp thí công dụng mang đến đời.

Phậtvừa ngừng lời, số đông fan hoan hỷ thành công pháp thí của Đức Quan Âm. Ngài sử dụng bitrung tâm phân hai chuỗi ngọc, một cúng cho Phật sống cõi phương xa, một dưng Thích CaTa bà Giáo chủ; như vậy đang đủ tịnh uế hai phần. Đại bọn chúng thân thiết đầu thành đảnhlễ. Cúng dường như thế công đức không thể tưởng tượng.

Bấygiờ đồng hồ sống trong hội ngôi trường gồm Ngài Trì Địa tu hạnh cha thí cùng sửa cầu đường, đượcPhật ngợi khen công huân đệ duy nhất, nghe pháp sống động, lòng khôn xiết vui tươi cùngcùng với tám muôn tứ ngàn chúng sinh, đồng phân phát đại trung ương cầu thành Phật đạo.

NAM MÔ PHÁPhường HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3lần)


12 ĐẠI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUAN ÂM

Cửa Từ bi rộng mngơi nghỉ

Tùy hoàn cảnh hiện nay thân

Quyết lòng cứu giúp chúng sanh

Vượt qua bao khổ nạn

Chí trung ương đhình ảnh lễ : Phật Viên Thông Thánh Tự Tại, Quan Âm Nlỗi Lai rộng lớn phân phát hoằng thệ nguyện.

Chí chổ chính giữa đảnh lễ : Quyết một lòng ko hại cực nhọc, Quan Âm Nhỏng Lai thường xuyên vào đại dương Đông nguyện.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Kể Về Một Chuyến Thăm Quê Lớp 6 Chi Tiết Đầy Đủ, Lập Dàn Ý Kể Lại Một Chuyến Về Quê

Chí trọng tâm đhình họa lễ : Tại Ta bà vào Địa bao phủ, Quan Âm Nhỏng Lai cứu vãn vớt bọn chúng sanh nguyện.

Chí chổ chính giữa đhình ảnh lễ : Diệt ác quỷ, trừ hồ ly tinh, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyện.

Chí trung khu đhình họa lễ : Tay tịnh bình, tay dương liễu, Quan Âm Nlỗi Lai ban nước cam lồ nguyện.

Chí trọng điểm đhình ảnh lễ : Đại Từ bi, Đại Hỷ xả, Quan Âm Nlỗi Lai oán thân bình đẳng nguyện.

Chí vai trung phong đhình họa lễ : Suốt hôm mai luôn luôn tiệm ngay cạnh, Quan Âm Nhỏng Lai bài trừ đường ác nguyện.

Chí trung ương đảnh lễ : Phổ Đà Sơn hay lễ bái, Quan Âm Nhỏng Lai gông xiềng đứt tan nguyện.

Chí vai trung phong đhình họa lễ : Tạo pháp thuyền vào biển khơi khổ, Quan Âm Nhỏng Lai độ tận bọn chúng sinh nguyện.

Chí trung ương đhình ảnh lễ : Tiền Tràng phan, hậu Bảo cái, Quan Âm Nhỏng Lai tiếp dẫn Tây phương thơm nguyện.

Chí trọng điểm đhình họa lễ : Vô Lượng Tchúng ta Phật chình họa giới, Quan Âm Nhỏng Lai Di Đà tchúng ta ký nguyện.

Chí chổ chính giữa đhình họa lễ : Thân nghiêm túc, trung khu sáng suốt, Quan Âm Nhỏng Lai tròn đủ mười nhị nguyện.

SÁM PHÁP. HOA

Mộtlòng niệm Phật Di ĐàTây phương thơm Cực Lạc nởhoa sen vàngCông danh ấm no ko màngLiên Trì hải hội tìmđường quy yTừ rày quyết vứt sân siTu theo Phật đạo còn điều gì vui hơnQuyết lòng tìm về Linch SơnCầu xin chư Phật hiện thân độ đờiNiêm hoa vi tiếu xuất xắc vờiThần Quang đoạn tý rạng ngời Thiền lành tôngHuệ Năng thừa trường đoản cú Mai LâmGiác Hoàng Điều Ngự lại khoảng Phù VânCon nay hạnh ngộ Thiền lành nhânHuệ Đăng- Tkhô hanh Kế hiện nay thân Phật ĐàTùy dulặng độ chúng Ta bàPháp Hoa Tnhân hậu giáo thiệt là chân tôngTu hành cần phải dụng côngLục căn uống thanh khô tịnh Lục thông hiển bàyCầu xin Bồ tát những NgàiPháp Hoa khiếp Phật tuim bày muôn phươngQuan Âm, Thế Chí dẫn đườngVăn Thù knhị thị, Dược Vương cứu vãn đờiNguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vờiPhổ Hiền mười hạnh tỏa sáng Tâm tôngQuyết lòng độ tận bọn chúng sanhTam trang bị chén nạn biến đổi Lạc bangCầu xin Bồ tát Kim CangTồi tà phụ chánh knhị bầy Pháp HoaCầu xin Đại tướng tá Dược XoaĐừng mang lại tà đạo ác ma cho gầnCầu xin Thổ địa Sơn thầnBà nhỏ quyến ở trong xa gần tin theoCầu xin Thích tử Tỳ kheoGiữ trung tâm trong trắng tu theo Phật ĐàCầu xin tất cả những nhàĂn cxuất xắc niệm Phật lên tòa Nlỗi LaiCầu xin thừa khứ đọng vị laiBa đời clỗi Phật hiện tại ngay thân vàngCon nay đôi mắt thấy rõ ràngQuyết lòng tu niệm chẳng màng lợi danhCầu đến đều cuộc chiến tranhBỏ ngay lập tức tánh ác niệm danh Di ĐàCầu cho rất nhiều kẻ trọng điểm tàChưa vào âm phủ phân biệt không nên lầmCầu mang đến mọi vùng tòng lâmNơi nào cũng có Thánh Tăng trụ trìCầu mang lại âm phủ A TỳBiến thành thất bảo Liên Trì Tây phươngCầu cho Hộ pháp Thần dươngĐủ đầy năm phước cúng nhường nhịn Tam TônCầu đến toàn bộ Thiền khô mônNlỗi Lai, Bồ tát nhiều hơn nữa Tăng phàmCầu cho mọi chốn già lamTăng Ni, Phật tử chẳng tyêu thích lịch sự giàuCầu mang lại nước nhà đồng bàoAn cư lạc nghiệp dạt dào tình thươngCầu cho toàn bộ mười phươngTrlàm việc thành Cực Lạc thiên đường thế gian.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂUNI PHẬT (3 lần)


HỒI HƯỚNG

Nguyệnlấy công đức nàyHướng về mọi tất cảĐệ tử và bọn chúng sanhĐều trọn thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Kínhnguyện : Quan Âm cứu vớt khổ, Di Lặc ban vui, Văn Thùkhai cơ, Phổ Hiền thường xuyên gia bị : (họ& tên, pháp danh)... tai qua nạn khỏi, tật bệnhtiêu trừ, đời đời nương nhẵn từ bỏ, kiếp kiếp tu Phật đạo.

Phụng thờ Tam bảo, phổ độ quần mê, bờ giác quay về, xây thành Tịnh độ.

Xem thêm: Xem Tướng Đàn Ông Thành Đạt, Hạnh Phúc, Tướng Mạo Người Đàn Ông Giàu Có Và Thành Đạt

Bốn ân tổng báo, bố cõi phần nhiều dựa vào, tất cả muôn nơi, đồng về cõi Phật.

TAM QUY

Tựquy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tựquy y Pháp, xin nguyện chúng sinh , thấu rõ tởm tạng , trí huệ nlỗi hải dương. ( 1lạy)

Tựquy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sinh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại .(1lạy)