TỔ SƯ ĐẠT MA

 - 

Hòa Thượng Thích Thiện nay Siêu (1921-2001), Nối pháp Thiền hậu Phái Lâm Tế Chánh Tông đời thiết bị 43