Nội Quy

 - 
Website 2015.vn là sân đùa giải trí cho tất cả những người yêu technology và loài kiến thức. Là nơi đem lại những đọc biết, hồ hết tin tức mới nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật mới nhất. Để tránh những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn sự việc liên quan lại đến chủ yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm nơi trao đổi giao thương các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài bác phải gồm nguồn dẫn nếu chưa phải là biến đổi của bạn..