NÊU 3 CÁCH VIẾT CỦA SỐ HỮU TỈ

 - 

Câu hỏi: Nêu ba cách viết của số hữu tỉ âm 3 phần 5 và màn trình diễn số hữu tỉ kia trên trục số

Lời giải:

- tía cách viết số hữu tỉ -(3/5) là: -(6/10); -(9/15); 12/-20

- Cách trình diễn số hữu tỉ -(3/5) bên trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị chức năng (đoạn trường đoản cú điểm 0 tới điểm –1 ) thành năm phần bởi nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 01/05 đơn vị cũ.

Bạn đang xem: Nêu 3 cách viết của số hữu tỉ

⇒ Số hữu tỉ -(3/5) được biểu diễn bởi điểm M nằm cạnh sát trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới.

*

Cùng top lời giải khám phá về số hữu tỉ và làm bài bác tập rèn luyện nhé!

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số hoàn toàn có thể viết bên dưới dạng 

*

 

 

 

 

 Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q

2. Tính chất


- Tập phù hợp số hữu tỉ là tập vừa lòng đếm được.

- Phép nhân số hữu tỉ bao gồm dạng a/b * c/d = a*c/ b*d

- Phép phân tách số hữu tỉ bao gồm dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c

- nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Làm Hoa Giấy, Cách Làm Hoa Bằng Giấy Đơn Giản Đẹp Mắt

*

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 bao gồm số đối là (-3/2). Tổng nhị số đối 3/2+(-3/2) =0

3. Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là những số viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I. Các bạn phải ghi nhớ những số thực không phải là số hữu tỉ bao gồm nghĩa là các bạn không thể biểu diễn được bên dưới dạng tỉ số như a/ b (trong kia a, b là các số nguyên).

Tính chất

Tập hợp số vô tỉ là tập đúng theo không đếm được.

Xem thêm: Phật Như Lai Đại Nhật - Tìm Hiểu Đại Nhật Như Lai Trong Phật Giáo

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

4. Sự không giống nhau giữa số hữu tỉ cùng số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.