Chú đại bi tiếng phạn phiên âm

 - 

Chụ là phần đa từ bỏ ngữ không có nghĩa, buộc phải phần nhiều ai thông dịch crúc thì đi lầm con đường. Chụ là 1 trong dạng ngữ âm Dharani, chỉ bao gồm âm, hầu như âm ấy Khi hiểu, khi trì rất có thể diệt không còn vọng tưởng, thân trọng tâm an lạc, tkhô hanh tịnh, bao hàm câu crúc dành riêng cho phần đông bậc khác biệt, góp dẹp trừ các cphía pnhân hậu não, từ bỏ sơ địa phát lên thập địa. nên lúc trì chú, nương theo ngữ âm nhưng diệt vọng tưởng, thì được công dụng rất to lớn. Nay bản thân thấy crúc đại bi nguyên âm giờ đồng hồ Phạn có công suất như vậy, cần phát vai trung phong phiên âm sang trọng việt vnạp năng lượng, tuy thế vẫn phát âm đúng âm tiếng phạn.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng phạn phiên âm

*
Ngữ âm dharani gồm công năng rất to lớn mang lại tác động tư tưởng nhỏ fan và bọn chúng sinh. Những tự ngữ, tiếng nói thường thì hàng ngày cơ mà đông đảo người tiêu dùng các là ngữ âm dharani hết đấy. Từ ngữ thô kệch, cực nhọc nghe…thì tạo cho trung khu con bạn săn năn, ghét bỏ. Từ ngữ duyên dáng, êm tai…thì tạo cho trọng tâm bé fan thú vị, say đắm mê. Từ ngữ mạnh mẽ, làm chổ chính giữa nhỏ tín đồ khởi lên tnhãi ranh đấu…Nhỏng phần đa vật dụng âm thanh hay, làm tâm con bạn ham mê. Đức Phật từng dạy dỗ, những người dân tu hành không nên chìm đắm vào music, không nghe ngôn luận trần gian, tránh chúng nlỗi tách hố độc, do toàn bộ chúng phần lớn là ngữ âm khiến chổ chính giữa bạn mê loạn. người đọc được ngữ âm dharani, thì rất có thể tránh được những đắm đuối mê cho doanh nghiệp và cho tất cả những người.

Dưới đó là phiên bạn dạng Chụ Đại Bi Tiếng Phạn:


नीलकण्ठ धारनीNīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वरायnamo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-domain authority. Na-tế bào, A-ri-domain authority, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकायbodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-domain authority, Na-tế bào, Kờ-rít-toa, I-môm).आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-mô, Na-ra-kin-đi).ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्। sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-tế bào, Va-sát-toa, Na-tế bào, va-ga, Ma-va-đu-đu).तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-cơ, Ka-ra-cơ, I-hê-ri).महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयतेkuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê).धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेलेdhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-domain authority, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |ehi ehi, śina śimãng cầu, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-mãng cầu, Sín-mãng cầu, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-snóng, Pra-sá-da).हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधियsara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).

Xem thêm: Xây Nhà Hướng Tuyệt Mệnh Theo Phong Thủy 2021, Tuyệt Mệnh Là Gì

बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दिbodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-domain authority, Na-ra-kin-đi).धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहाdharṣinina bhayamāmãng cầu svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-mãng cầu, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहाmahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha).नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहाnarakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहाśira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-domain authority, Soa-ha).चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहाcakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-domain authority, Soa-ha).नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहाnārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-domain authority, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-da, Soa-ha.).नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहाnamah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-mãng cầu, Tra-dà-domain authority, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-domain authority, Soa-ha).ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहाoṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.).

Crúc Đại Bi Tiếng Phạn (phiên âm Việt):

Na tế bào rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra domain authority, bô đi sát toa domain authority, ma ha giáp toa da, ma ha ka ru ni ka da. Ôm, sa va, ra cha da, su nhiều na đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki kia soa ram, đa va. Na mô mãng cầu ra kin đi, ha ra dê, ma ha va nhiều sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va tiếp giáp toa, na ma va liền kề toa. Na tế bào va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka cơ, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi gần cạnh toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê nhiều dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja domain authority cơ, ma ha vi ja domain authority kia, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra domain authority, phụ vương la cha la, ma ma, va ma ra, múc cơ lê, ê hê ê hê, chin nhiều chin đa, a ra sam, pra phụ vương li, va sa va sam, pra sa domain authority, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si mê ri si mê ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi domain authority, bô nhiều domain authority, bô đa domain authority, mai tri da, na ra kin đi. Đa đắm say ni mãng cầu, pa da ma mãng cầu, soa ha. Sít đa domain authority, soa ha. Ma ha skhông nhiều nhiều da, soa ha. Skhông nhiều đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a skhông nhiều đa da, soa ha. Chác ra, a sít nhiều domain authority, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra domain authority, soa ha.

Na mô rát mãng cầu tra da domain authority. Na ma a ria va lô ki cơ soa ra domain authority, soa ha. Ôm, sít dan tu, man tra, pa nhiều da, soa ha.

Quang Đăng phiên âm


Comments

*
Duongtin says


Mình phát âm mà lại không dễ thuộc bằng phiên âm Hán – Việt, nhưng mà gọi cũng thích và thấy linc ứng rộng âm Hán – Việt.


*
tkhô hanh says


*
minh son says


Mọi bạn gọi nạm như vậy này xem sao nhé. Nam Mô A Di Đà Phật.Nam mo ratmãng cầu tra jaja..nam mo aria trana..sagara vero phụ vương na…Buharat ja ya..tagathaya…arahate….sam ya sam..buhdomain authority ya…phái mạnh mo sawatar terbe..arahaterbe…sam ya sam..buhde be…nam giới mo avalokite..soraya.. buhdy satsvaya…maha satsvaiya…maha karunikai ya…ta gatha..om domain authority ra domain authority ra…di ri di ri…du ru du ru…itiwe..itichale chale..purachare…purachale..kusume…kusuma…wa re…ili mili chiti schavlam…apatnanha soha.


*
Thao says


B ơi tôi cũng tụng bài bác này. Có chính xác là crúc đại bi k ạ. Lên mạng tìm kiếm nhưng mà thấy có khá nhiều bài khác nhau thấy sợ hãi quá


*
minh son says


Xin quý Sư cùng anh chị lý giải góp Sơn: Lời của Chụ Đại bi giờ đồng hồ Phạn phiên âm giờ đồng hồ Việt tất cả 84 câu (449 hay 454 chữ) lại vô cùng khác cùng với lời bài bác hát Crúc Đại bi (21 trì) giống như nlỗi lời của anh ý Minh Sơn


Cái các bạn Minh Sơn đang up ko đề xuất là Chú Đại Bi mà lại là Quán Âm Thập Nhất Diện Thần Chú mà phần nhiều ng vẫn xuất xắc nhầm là Crúc Đại Bi.

Xem thêm: Nằm Mơ Thấy Xe Máy Bị Cháy, Mơ Thấy Xe Máy Là Điềm Báo Gì


Tụng crúc là 1 phương thức Thiền hậu, Có nghĩa là xả vứt dòng cân nhắc ghi nhớ tưởng của Vọng Tưởng mà lại tra cứu cầu an nhàn vị trí Chân Tâm. Nên tụng crúc chớ nỗ lực đọc câu chú nói gì, chỉ cần chân thành. Vì chụ chẳng thể gọi nên những lúc trí tâm tụng crúc, bạn tụng bởi vì thiết yếu hiểu câu crúc đề xuất trung tâm Lúc tụng không khởi vọng tưởng lập tức được an lạc. Đó là ý nghĩa sâu sắc của Mật Crúc.


Trả lời Hủy

E-Mail của các bạn sẽ ko được hiển thị công khai. Các ngôi trường nên được khắc ghi *