Cách vẽ pokemon pikachu

 - 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Video chỉ dẫn vẽ Charizard

Các chúng ta làm tốt lắm!

Giờ thì bạn đã hiểu cách thức vẽ Butterfree, Pikachu, và Charizard. Hãy cùng thực hành nào.