Làm cách tính tuần trong tháng, weeknum (hàm weeknum)

 - 

Sử dụng công thức Excel Tôi buộc phải đem số tuần trong thời điểm tháng Tính từ lúc ngày ví dụ. Nhưng, điều kiện là nó phải có thứ hai trong số ấy. Thứ Hai cho Chủ Nhật là những ngày thao tác.

Bạn đang xem: Làm cách tính tuần trong tháng, weeknum (hàm weeknum)

Tôi đã làm điều này:

*

Nhưng, số tuần được đưa ra là 5, trong những số ấy phải là 4 vị ngày 1 mon 11 năm 2013 là sản phẩm Sáu, bởi vì vậy số này sẽ tiến hành tính vào tháng 10 tuần trước.

Xem thêm: Cách Dùng Nfc Trên Samsung Galaxy S5? Công Dụng Và Cách Sử Dụng Nfc Trên Điện Thoại


Nếu tuần 1 luôn bắt đầu vào Monday trước tiên của tháng, hãy thử công thức này mang lại số tuần

=INT((6+DAY(A1+1-WEEKDAY(A1-1)))/7)

Đó là số tuần kể từ ngày vào A1 cơ mà ko đề nghị tính tân oán trung gian - trường hợp bạn có nhu cầu thực hiện "ngày trang bị hai" trong B1, chúng ta có thể áp dụng phiên bạn dạng này

=INT((DAY(B1)+6)/7)


Jonathan từ bỏ các diễn bầy ExcelCentral nhắc nhở :

=WEEKNUM(A1,2)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),2)+1 Công thức này trích xuất tuần những năm <...> cùng kế tiếp trừ nó ngoài tuần của ngày đầu tiên vào thời điểm tháng để sở hữu được tuần trong tháng. Quý khách hàng rất có thể biến hóa ngày kia tuần ban đầu bằng phương pháp biến đổi đối số đồ vật hai của tất cả nhì hàm WEEKNUM (đặt thành 2 <đến máy Hai> vào ví dụ trên). Trong phần đông tuần ban đầu vào Chủ nhật, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,1)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),1)+1Trong mọi tuần ban đầu vào vật dụng ba, hãy sử dụng: 

=WEEKNUM(A1,12)-WEEKNUM(DATE(YEAR(A1),MONTH(A1),1),12)+1v.v.

Xem thêm: Cách Thêu Lướt Vặn - 7 Phương Pháp Thêu Tay

Tôi thích hợp nó hơn bởi vì nó thực hiện công dụng tính toán được tích phù hợp vào tuần của Excel ( WEEKNUM ).


6
2 thg 3, 2015Ohad Schneider
Tìm số tuần cho mỗi ngày trong thời điểm tháng (coi Thđọng Hai là đầu tuần)

Giữ ngày thứ nhất của tháng tiếp sau $B$13

=WEEKNUM(B18,2)-WEEKNUM($B$13,2)+1WEEKNUM(B18,2) - trả về số tuần của ngày được nhắc vào ô B18

WEEKNUM($B$13,2) - trả về số tuần của ngày đầu tiên của tháng trong ô B13


0
5 thg 6, 2018Prabhamayee Mishra
Bỏ qua các bản sao và sinh sản list new về những cực hiếm tuyệt nhất trong Excel

Công thức sao chép những cực hiếm từ bỏ bí quyết lịch sự cột khác

Chuyển đổi HEX sang trọng RGB trong Excel

Công thức Excel để tham khảo "GỬI ĐẾN"

lọc ra các tiêu chuẩn bằng Excel vba

PivotTable nhằm hiển thị giá trị, không phải tổng giá chỉ trị

Microsoft Excel Không thể cnhát những ô mới

Excel Q - SUMIFS với mảng 2 chiều

Tgiỏi thay đổi màu đánh của một ô dựa trên tuyển lựa từ Danh sách thả xuống vào một ô liền kề

Các ô format bao gồm điều kiện giả dụ giá trị của bọn chúng bởi BẤT K value quý giá nào của cột khác

Excel: Điều khiển thu hẹp và mở rộng đáng gớm ngạc

vlookup với khá nhiều cột

Kiểm tra xem một ô bao gồm đựng chuỗi bé không

Khi như thế nào buộc phải thực hiện format xlsm hoặc xlsb?

Phạm vi biểu đồ dùng đụng áp dụng INDIRECT: Chức năng kia không hợp lệ (mặc dù phạm vi được đánh sáng)

Trích xuất chuỗi bé ở đầu cuối xuất phát từ 1 ô

Trả về các cực hiếm tự mặt hàng trên mang lại mặt hàng hiện tại

Kết đúng theo EXTEL VÀ VLOOKUP EXCEL

Định dạng tất cả điều kiện bằng hàm AND ()

định hình ngày excel không hoạt động