Cách tính lương ngành y tế

 - 

Chúng ta tuyệt đồn nhau rằng bác sĩ là ngành kiếm được không ít tiền. Phương pháp tính lương ngày y tế như vậy nào? từ bỏ trước đến nay vẫn có rất nhiều người thắc mắc. Trong bài viết hôm nay, 2015.vn có bài viết Hướng dẫn phương pháp tính lương ngành y tế tiên tiến nhất 2020. Hãy thuộc theo dõi xem ngành y tế kiếm được bao nhiêu tiền một mon nhé.

Bạn đang xem: Cách tính lương ngành y tế

Hướng dẫn phương pháp tính lương ngành y tế tiên tiến nhất 2020

1. Mẹo tính lương lĩnh vực Y tế giống như thế nào?

Được biết, phương pháp tính lương ngành nghề Y tế lệ thuộc khá những vào chức danh của từng người. Dưới đây là quy định ví dụ của cỗ Nội vụ – bộ Y tế:

1. Những chức danh chuyên môn y học, Hộ sinh với Điều dưỡng được quy định rõ ràng tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 như sau:

a) thông số lương 4.40 tới 6.78 trực thuộc về những chức danh ngành nghiệp Điều dưỡng, nghệ thuật y học, bảo sanh hạng II;

b) thông số lương 2.34 cho tới 4.98 được áp dụng cho các chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, chuyên môn y học, bà đỡ hạng III;

c) thông số lương 1.86 cho tới 4.06 được ứng dụng cho những chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, chuyên môn y học, hộ sinh hạng IV;

2. Cách tính lương ngành Y tế khi hết thời gian tập sự, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp:

Khi hết thời hạn tập sự theo quy định, được được chỉ định vào chức danh ngành nghiệp thì cách tính lương ngành Y tế được dựng lại cụ thể như sau:

a) chuyên môn tiến sĩ Điều Dưỡng, tiến sĩ Hộ sinh, ts Kỹ thuật Y học thì được bậc 3, thông số lương 3,00, chức danh nghề nghiệp hạng III;

b) trình độ chuyên môn thạc sĩ Điều Dưỡng, thạc sĩ Hộ sinh, thạc sĩ chuyên môn Y học thì được bậc 2, thông số lương 2,67, chức danh nghề nghiệp hạng III;

c) trình độ chuyên môn Cao đẳng Điều Dưỡng, cao đẳng Hộ sinh,Cao đẳng kỹ thuật Y học thì được bậc 2, hệ số lương 2,06, chức danh ngành nghiệp hạng IV.

Xem thêm: Cách Copy Nhiều File Vào Thư Mục (Và Cách Copy 1 File, 3 Cách Chọn Nhiều File Trong Windows 10

*

Cách tính lương ngành Y tế, phương pháp xếp lương theo chức danh

Bảng lương bác bỏ sĩ năm 2020

Hiện nay, mức lương của bác bỏ sĩ vẫn được xem dựa theo công thức:

Lương = hệ số x lương cơ sở

Về hệ số lương của chưng sĩ thì thực hiện tại theo Thông bốn liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Tăng Skill Titan Quest, Gamebanshee, Trung Tâm Hướng Dẫn Cách Build 2018

Bác sĩ cao cấp hạng I; chưng sĩ y học dự phòng cao cấp hạng I:

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Phục cung cấp của ngành y tế


Theo qui định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tứ liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC chỉ dẫn Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cung cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác làm việc tại cơ sở y tế công lập thì cách tính phụ cấp cho ưu đãi theo nghề y tế được quy định chi tiết như sau:

– nút phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trên nút lương theo ngạch, bậc hiện tại hưởng cùng phụ cấp chức phận lãnh đạo, phụ cấp cho thâm niên vượt khung (nếu có), được lựa chọn bằng phương pháp sau:

Mức chi phí phụ cung cấp ưu đãi theo nghề thừa kế = nấc lương ít nhất chung x < thông số lương ngạch, bậc hiện nay hưởng + thông số phụ cấp chức phận lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp cho thâm niên vượt khung (nếu có) > x mức phụ cấp cho ưu đãi theo nghề được hưởng.