CÁCH TẠO VIEW TRONG SQL

 - 

View vào sql hệ thống 2014 là một trong bảng ảo chứa kết quả từ câu lệnh SELECT. Tương tự như table, một view bao hàm nhiều dòng và nhiều cột.

Bạn đang xem: Cách tạo view trong sql

View thường xuyên được thực hiện để số lượng giới hạn quyền truy vấn vào dữ liệu. Chẳng hạn, một bạn dùng rất có thể xem và đôi lúc sửa đổi đúng mực những gì chúng ta cần.

Ngoài ra, áp dụng view để tổng hợp tài liệu từ các bảng khác biệt và rất có thể được áp dụng để tạo những báo cáo.

View trong sql server năm trước – sinh sản views

Chúng ta sử dụng câu lệnh CREATE VIEW để chế tác view vào sql server. View rất có thể được tạo xuất phát từ một bảng, các bảng hoặc hầu hết view khác.

Cú pháp chế tạo view trong sql server

CREATE VIEW tên_view ASSELECT column1, column2.....FROM tên_bảng;Bạn có thể bao gồm nhiều bảng vào câu lệnh SELECT tương tự như như bạn đã áp dụng chúng trong bài học kinh nghiệm Xem dữ liệu trong SQL server 2014

View vào sql server năm trước – Ví dụ tạo thành view trong sql server

Xem bảng NHANVIEN gồm các bản ghi sau

*

Bây giờ, bọn họ sẽ chế tác view tự bảng NHANVIEN. View này sẽ có MaNv và TenNV:

CREATE VIEW v_nhanvien ASSELECT MaNv, TenNvFROM NHANVIENBây giờ, chúng ta có thể truy vấn v_nhanvien giống như như biện pháp mà chúng ta truy vấn bảng.

SELECT * FROM v_nhanvienViệc này sẽ khởi tạo ra kết quả sau:

*

View trong sql server 2014 – WITH check OPTION

Mục đích của WITH check OPTION là bảo đảm an toàn rằng tất cả thao tác UPDATE với INSERT đều thỏa mãn nhu cầu các đk trong quan niệm view. Còn nếu như không thỏa điều kiện UPDATE hoặc INSERT sẽ trả về lỗi.

Ví dụ sử dụng WITH check OPTION

CREATE VIEW v_nhanvien ASSELECT MaNv, TenNvFROM NHANVIENWHERE TenNv IS NOT NULLWITH check OPTIONWITH kiểm tra OPTION trong trường phù hợp này, không được cho phép nhập quý giá NULL đến cột TenNv

View vào sql server năm trước – Thêm tài liệu vào view

Những mẫu dữ liệu có thể được chèn vào view tựa như như bí quyết mà các bạn thêm vào bảng. Khi chún ta tiến hành thêm dữ liệu vào view, tài liệu đó cũng trở thành được chế tạo bảng bao gồm liên quan.

Chẳng hạn khi họ thêm dữ liệu cho v_nhanvien, dữ liệu này cũng trở thành đồng thời được cung cấp bảng NHANVIEN.

Câu lệnh thêm dữ liệu vao view

INSERT INTO tên_view values(value1, value2,...)

View trong sql server năm trước – Xóa tài liệu trong view

Để xóa dữ liệu trong view, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh DELETE. Giữ ý, gồm sự tương quan giữa view với table. Nên khi họ xóa tài liệu trong view, table liên quan cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Câu lệnh xóa dữ liệu trong view

DELETE * FROM tên_view

View trong sql server 2014 – Xóa view khỏi database

Cú pháp xóa view

DROP VIEW tên_viewVí dụ xóa v_nhanvien

DROP VIEW v_nhanvien

View trong sql server 2014 – bài tập thực hành

Sử dụng cơ sở tài liệu QuanLyBanHang

*

Tạo những view sau

Câu 1. chế tạo view mang tên vw_CTPNHAP bao hàm các tin tức sau: số phiếu nhập hàng, mã thiết bị tư, số lượng nhập, đối chọi giá nhập, thành tiền nhập.

Câu 2. tạo nên view có tên vw_CTPNHAP_VT bao hàm các thông tin sau: số phiếu nhập hàng, mã thiết bị tư, tên đồ gia dụng tư, số lượng nhập, đơn giá nhập, thành tiền nhập.

Xem thêm: Cúng Đầy Tháng Theo Lịch Âm Hay Dương, Cúng Đầy Tháng Cho Bé Theo Ngày Âm Hay Dương

Câu 3. sản xuất view mang tên vw_CTPNHAP_VT_PN bao gồm các tin tức sau: số phiếu nhập hàng, ngày nhập hàng, số đối chọi đặt hàng, mã đồ tư, tên vật dụng tư, con số nhập, đối kháng giá nhập, thành chi phí nhập.

Câu 4. tạo ra view có tên vw_CTPNHAP_VT_PN_DH bao hàm các thông tin sau: số phiếu nhập hàng, ngày nhập hàng, số solo đặt hàng, mã đơn vị cung cấp, mã vật tư, tên trang bị tư, số lượng nhập, đối chọi giá nhập, thành chi phí nhập.

Câu 5. tạo thành view có tên vw_CTPNHAP_loc bao hàm các tin tức sau: số phiếu nhập hàng, mã vật tư, con số nhập, đối chọi giá nhập, thành tiền nhập. Còn chỉ liệt kê các chi tiết nhập có số lượng nhập > 5.

Câu 6. tạo ra view có tên vw_CTPNHAP_VT_loc bao hàm các tin tức sau: số phiếu nhập hàng, mã đồ tư, tên đồ dùng tư, số lượng nhập, đối kháng giá nhập, thành chi phí nhập. Và chỉ còn liệt kê các chi tiết nhập vật tứ có đơn vị tính là Bộ.

Câu 7. chế tạo ra view mang tên vw_CTPXUAT bao hàm các tin tức sau: số phiếu xuất hàng, mã trang bị tư, số lượng xuất, đơn giá xuất, thành tiền xuất.

Câu 8. tạo nên view mang tên vw_CTPXUAT_VT bao hàm các tin tức sau: số phiếu xuất hàng, mã thứ tư, tên đồ gia dụng tư, con số xuất, 1-1 giá xuất.

Câu 9.

Xem thêm: Tuổi Kỷ Sửu Sinh Năm 1949 Hợp Màu Gì ? 1949 Tuổi Con Gì? 1949 Hợp Tuổi Nào?

chế tạo view có tên vw_CTPXUAT_VT_PX bao hàm các tin tức sau: số phiếu xuất hàng, tên khách hàng, mã đồ tư, tên thiết bị tư, số lượng xuất, solo giá xuất.