Cách sử dụng lệnh array trong cad 2007

 - 
Lệnh Array vào AutoCAD – Lệnh sinh sản mảng trong AutoCAD

1. Biện pháp gọi lệnh Array trong AutoCAD

Các giải pháp gọi lệnh array vào AutoCad:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh ARRAY hoặc (AR)Cách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn ARRAY

-Ý nghĩa:

Lệnh ARRAY trong AutoCad dùng để xào luộc các đối tượng người dùng được chọn thành mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) hoặc mảng hình tròn trụ (Polar Array) hoặc tạo ra các đối tượng người dùng mới đi theo đường truyền cho trước (path array).Đối tượng sau khi tạo mảng đang là một khối thống nhất. Không giống với lệnh –Array các đối tượng người dùng sau khi chế tạo mảng sẽ là các đối tượng người sử dụng riêng biệt à giúp việc hiệu chỉnh tường đối tượng người dùng được tiện lợi hơn.Bạn vẫn xem: Cách thực hiện lệnh array vào cad 2007
*

*

2. Các lựa lựa chọn của lệnh Array trong AutoCad

2.1 – Tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array)

Cách call lệnh
*

Ý nghĩa: Lựa chọn RECTANGULAR ARRAY dùng để xào nấu các đối tượng được chọn thành mảng hình chữ nhật theo sản phẩm (Rows) và theo cột (Columns) (Hình 4).Bạn đang xem: phương pháp dùng lệnh array trong cad 2007

*

*

Gọi lệnh bằng phương pháp kích lựa chọn chọn chế tác mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) bên trên thanh biện pháp Modify.

Bạn đang xem: Cách sử dụng lệnh array trong cad 2007

 ( Hình 5 )

Chú ý: 

Sau khi tạo thành mảng hình chữ nhật nếu muốn hiệu chỉnh lại số dòng, khoảng cách các dòng, số cột và khoảng cách giữa những cột thì kích chọn vào mảng vừa được tạo ra, khi ấy màn hình thao tác làm việc sẽ gửi sang như hình (Hình 6) sau:

Thực hiện nay lệnh Array lúc màn hình thao tác ở tâm trạng thanh khí cụ dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 7).Nếu mong mỏi hiệu chỉnh đối tượng người tiêu dùng khi màn hình thao tác ở tâm lý thanh chính sách dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng người sử dụng sau khi tạo mảng.Xuất hiện bảng thông tin Rectangular Aray, bên trên bảng thông tin đó có thể hiệu chỉnh số cột (Columns), khoảng cách cột (Column Spacing), số loại (Rows) và khoảng cách các chiếc (Row Spacing).

Ví dụ: 

Định dạng khung giấy A4, tạo xuống đường tròn có nửa đường kính R = 10.

Tạo mảng chữ nhật Rectangular Array bởi lệnh Array với số cái là 2, số cột là 3.

Commmand: ARRAY (AR) – EnterSelect objects: Chọn đối tượng người tiêu dùng cần tạo thành mảng (Hình 8).Select objects: – Enter Kết thúc việc chọn đối tượng.Enter array type : Nhập R – EnterType = Rectangular Associative = YesSpecify opposite corner for number of items or ¿Enter number of rows or : Nhập 2 – EnterEnter number of columns or : Nhập 3 – EnterSpecify opposite corner khổng lồ space items or : – EnterSpecify the distance between rows or : Nhập 15 – EnterSpecify the distance between columns or : Nhập 10 – EnterPress Enter khổng lồ accept or : – EnterÝ nghĩa: Lựa chọn Polar Array cần sử dụng để coppy các đối tượng người sử dụng được lựa chọn thành mảng hình tròn. Các đối tượng đuợc tạo ra sẽ thu xếp chung quanh một chổ chính giữa (Hình 11).Lựa chọn Polar Array này tương tự lệnh CopyRotate.

Chú ý:

Các đối tượng được tạo thành sẽ quay thuộc chiều kim đồng hồ nếu quý giá góc nhập vào âm (Hình VI – 38).Các đối tượng người dùng được tạo ra sẽ tảo ngược chiều kim đồng hồ nếu quý giá góc nhập vào dương (Hình VI – 39).Góc này được khẳng định theo góc vai trung phong giữa (Base point) của các bộ phận chọn và các bộ phận sao chép cuối cùng của mảng. Quý hiếm mặc định là 360 không cho phép nhập quý hiếm 0.Sau khi tạo thành mảng hình trụ nếu ước ao hiệu chỉnh lại số đối tượng người tiêu dùng tạo ra trong mảng thì kích lựa chọn vào mảng vừa được tạo ra, lúc ấy màn hình thao tác làm việc sẽ đưa sang như hình (Hình 15) sau:

Xuất hiện tại bảng thông tin Polar Aray, bên trên bảng tin tức đó có thể hiệu chỉnh số đối tượng người sử dụng trong mảng (Items), góc thân các đối tượng người sử dụng (Angle between items), góc của mảng sẽ tạo ra (Fill angle) xoay đối tượng khi tạo thành mảng hình tròn hay là không (Rotate items).

Xem thêm: Khám Phá Các Mẫu Hình Xăm Hợp Mệnh Mộc Nên Xăm Hình Gì, Hình Xăm Cho Nam Mệnh Mộc

Ý nghĩa: 

Lựa chọn Path Array dùng để xào nấu các đối tượng người tiêu dùng được lựa chọn thành mảng dọc theo đường truyền (Hình VI – 44).

Đường dẫn hoàn toàn có thể là một đoạn thẳng (Line), polyline, 3d polyline, spline, mặt đường xoắn ốc, cung tròn, mặt đường tròn hoặc hình elip.

Giải thích hợp câu lệnh: Gọi lệnh bằng cách kích lựa chọn chọn chế tạo mảng hình tròn trụ trên thanh hình thức Modify. 20.

Ví dụ: Sử dụng lệnh Array với tuyển lựa Path Array để tạo thành mảng theo băng thông cho trước như hình (Hình 21c).

Command: AR – EnterSelect objects: Chọn các đối tượng như hình (Hình 21b)Select objects: – Enter kết thúc việc chọn đối tượng.

Xem thêm: Cách Hiện Thanh Ruler, Thanh Thước Kẻ Căn Chỉnh Lề Trong Word

Enter array type : PA  – Enter

Type = Path Associative = Yes

: Kích lựa chọn điểm cuối của mặt đường cong.