Cách sử dụng câu tường thuật

 - 

Câu trần thuật (Reported speech) là 1 trong trong những cấu tạo ngữ pháp thông dụng và bổ ích trong cả văn viết cùng văn nói. Cấu trúc câu tường thuật hay được thực hiện khi bạn nói, người viết mong mỏi kể lại hoặc thuật lại lời nói của một ai đó. Thường thì có 3 một số loại câu tường thuật chính: câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu kể, câu tường thuật ở dạng câu hỏi và câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn về kết cấu và cách áp dụng của từng các loại câu trần thuật trên. 

*
*
1. Câu tường thuật ở dạng câu kể

Đây là một số loại câu được dùng phổ biến nhất, dùng để làm thuật lại phần đông lời nói, mẩu truyện của một bạn khác đang nói. 

Cấu trúc:

S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I lượt thích my house very much”.

Bạn đang xem: Cách sử dụng câu tường thuật

⇒ She said that she liked her house very much.

said lớn + O -> told+O

VD: He said lớn me, “I lượt thích this song.” => He told me he liked that song 

says/say khổng lồ + O -> tells/tell + O

VD: She says to lớn me ‘’ The sky is blue’’ => She tells me the sky is blue

2. Câu tường thuật làm việc dạng câu hỏi

Yes/No questions

Câu hỏi Yes/No question là dạng thắc mắc đơn giản trong giờ đồng hồ anh, thường bước đầu bắt hễ từ TOBE hoặc trợ rượu cồn từ 

Cấu trúc: 

S+asked/wanted lớn know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: lúc tường thuật câu hỏi Yes – No questions, ta yêu cầu chuyển câu hỏi trực tiếp sang trọng dạng khẳng định, rồi thực hiện thay đổi thì, trạng từ bỏ chỉ thời gian, trạng từ chỉ chỗ chốn, đại trường đoản cú chỉ định, và nhà ngữ, tân ngữ, đại từ tải cho phù hợp.

Wh-questions:

Câu trần thuật dạng thắc mắc Wh- là nhiều loại câu bước đầu bắt các từ nghi ngờ như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted to lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say lớn + O -> asks/ask + O

said to + O -> asked + O.

3. Câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu mệnh lệnh

Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.

Xem thêm: Mơ Thấy Con Nhện Là Điềm Lành Hay Dữ? Đánh Con Gì Để Trúng Lớn?

VD: “ Please cook a meal for me, Mary.” Mary’s boyfriend said

=> Mary’s boyfriend told her lớn cook a meal for him.

Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said lớn us. 

=> The teacher told us not lớn talk in class.

Một số động từ hay được sử dụng khi trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một trong những câu tường thuật nghỉ ngơi dạng quánh biệt

SHALL/ WOULD cần sử dụng để diễn tả đề nghị, lời mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered lớn bring me some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD cần sử dụng để diễn tả sự yêu cầu:

VD: Tom asked: ‘Will you help me, please?’

 => Tom asked me to help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you mở cửa the door for me, Tom?’

 => Jane asked Tom to open the door for her.

Cách gửi từ câu trực tiếp thanh lịch câu tường thuật

Bước 1: Xác định rượu cồn từ trần thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told me (that) he didn’t love me anymore.

Bước 2: Lùi thì của hễ từ 

Câu trực tiếpCâu tường thuật 
Simple present tense – Thì bây giờ đơnSimple past tense – Thì quá khứ đơn
Present continuous tense – Thì lúc này tiếp diễnPast continuous tense -Thì thừa khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì vượt khứ đơnPast perfect tense – Thì vượt khứ hoàn thành
Present perfect tense – Thì bây giờ hoàn thànhPast perfect tense – Thì quá khứ trả thành
Past perfect tense – Thì vượt khứ trả thànhPast perfect tense – Thì thừa khứ hoàn thành
Present perfect continuous tense – Thì hiện nay tại dứt tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì vượt khứ dứt tiếp diễn
Past continuous tense – Thì thừa khứ tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn
Future tense – Thì tương lai đơnFuture in the past tense – Thì sau này trong quá khứ
Future continuous tense – Thì tương lai tiếp diễnFuture continuous in the past tense – Thì tương lai tiếp tục trong vượt khứ

Bước 3: Đổi đại từ bỏ nhân xưng, đại từ mua và tính trường đoản cú sở hữu

 Câu trực tiếpCâu tường thuật
Đại từ nhân xưngI

We

You

He, She

They

I, we

Đại từ bỏ sở hữuMine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính trường đoản cú sở hữuMy

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữMe

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Bước 4: Đổi những từ chỉ vị trí chốn, thời gian

Câu trực tiếpCâu gián tiếp 
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day

the day before

last weekthe week before
agobefore

Lưu ý: 

Nếu cồn từ tường thuật phân chia ở các thì hiện tại tại họ giữ nguyên thì của động từ chính, đại từ hướng đẫn và các trạng tự chỉ vị trí chốn tương tự như trạng từ bỏ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi đưa sang câu tường thuật.

Xem thêm: Lá Số Tử Vi 2019 - Tuviglobal Chấm Lá Số Tử Vi

Ví dụ: 

– He says: “I’m going khổng lồ Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going to Ha Noi next week.

Một số hễ từ không biến hóa khi chuyển sang tiếng nói gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought lớn => ought to lớn