Cách Kê Khai Thuế Tncn Theo Quý

 - 

Hướng dẫn biện pháp lập Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN; giải pháp làm tờ khai thuế TNCN theo quý (tháng) năm 2020 trên phần mềm HTKK new nhất.

Bạn đang xem: Cách kê khai thuế tncn theo quý

Chú ý:- Tờ khai thuế TNCN mẫu mã 05/KK-TNCN là tờ khai dành đến tổ chức, cá thể trả những khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công. - Nếu chúng ta chưa có ứng dụng HTKK tiên tiến nhất thì có thể tải về tại đây nhé:

 

 - trước khi bắt tay vào việc lập Tờ khai thuế TNCN mang lại Doanh nghiệp thì chúng ta phải xác minh được dn bạn kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý.


Bước 1:- sau khi đã thiết đặt phần mềm HTKK tiên tiến nhất -> chúng ta đăng nhập vào ứng dụng HTKK-> Chọn: "Thuế các khoản thu nhập cá nhân"-> Chọn: "05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015) 


 
*

Tiếp đó các bạn chọn "Kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý"-> Chọn tờ khai thứ nhất hoặc bổ sung -> Đồng ý 
*

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chỉ tiêu <24> Tổng số cá thể đã khấu trừ - Cá nhân cư trú: Là số cá thể cư trú có thu nhập từ tiền lương, chi phí công cơ mà tổ chức, cá thể trả thu nhập đã khấu trừ thuế.Nghĩa là: Những nhân viên cấp dưới cư trú cơ mà Cty sẽ khấu trừ thuế TNCN của mình trong quý hoặc tháng thì nhập vào đây.

Chỉ tiêu <25> Tổng số cá thể đã khấu trừ - Cá nhân không cư trúLà số cá thể không cư trú có thu nhập từ chi phí lương, chi phí công mà lại tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế.Nghĩa là: Những nhân viên cấp dưới KHÔNG cư trú nhưng mà Cty đang khấu trừ thuế TNCN của mình trong quý hoặc tháng.

--------------------------------------------------------------------------- 

Chỉ tiêu <27> Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả đến cá nhân - Cá nhân cư trú: Là các khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, chi phí công và những khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công nhưng tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá thể cư trú trong kỳ.Công thức tính thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - những khoản được miễn thuế

Ví dụ 1: trong quý 4/2020 kế toán gồm phát sinh trả lương như sau:- tháng 10: Tổng lương trả đến 5 nhân viên là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + năng lượng điện thoại) là: 5.000.000-> Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế tháng 10 của 5 nhân viên cư trú là: 50tr - 5tr = 45tr.- mon 11: Tổng lương trả cho 5 nhân viên là: 50 tr; Tổng các khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + năng lượng điện thoại) là: 5.000.000-> Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế mon 11 của 5 nhân viên cấp dưới cư trú là: 50tr - 5tr = 45tr.- tháng 12: Tổng lương trả mang lại 5 nhân viên là: 50 tr; Tổng những khoản được miễn thuế TNCN (ăn trưa + năng lượng điện thoại) là: 5.000.000-> Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế tháng 12 của 5 nhân viên cư trú là: 50tr - 5tr = 45tr.=> Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế quý 4/2020 của 5 nhân viên cư trú là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr.

Xem thêm: Cuốn Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Tập 1, Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

-------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu <28> Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trả cho cá nhân - Cá nhân không cư trú: Là những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ tiền lương, tiền công và những khoản thu nhập chịu thuế không giống có tính chất tiền lương, chi phí công mà lại tổ chức, cá thể trả thu nhập đã trả cho cá thể không cư trú trong kỳ.- tiêu chuẩn này chúng ta cũng tính như trên tiêu chuẩn 27 nhé (Chỉ không giống là cá thể không trú ngụ nhé)

------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu <30> Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế trả mang đến cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế - cá thể cư trú: Là các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ chi phí lương, chi phí công và những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế khác có đặc điểm tiền lương, tiền công nhưng tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện cần khấu trừ thuế theo vào kỳ.Chỉ tiêu 30 này cũng tương tự Chỉ tiêu 27 bên trên:=> Nhưng tiêu chí 27 là Tổng các khoản thu nhập chịu thuế của tất cả nhân viên.=> Còn tiêu chuẩn 30 này thì chỉ là Tổng các khoản thu nhập chịu thuế của không ít nhân viên trực thuộc diện bắt buộc khấu trừ thuế TNCN.Nghĩa là: Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế của các nhân viên cư trú phải nộp thuế TNCN.Ví dụ 2: Tiếp theo lấy ví dụ như 1 trên - vào thời điểm tháng 10/2020 có tổng cộng 5 nhân viên cấp dưới -> Nhưng chỉ gồm 3 nhân viên phải nộp thuế TNCN -> Thì các bạn Tính Thu nhập chịu thuế của 3 bạn đó để nhập vào đây.-> Như file mẫu Bảng tính thuế TNCN dưới có 3 nhân viên cấp dưới số vật dụng tự 01, 02, 03 đề xuất nộp thuế TNCN.-> Tổng cộng Thu nhập chịu thuế tháng 10/2020 của 3 nhân viên cấp dưới này là: 12tr + 11tr + 11tr = 34tr.-> trả sử những tháng 11, 12 số liệu cũng như trên -> Tổng các khoản thu nhập chịu thuế TNCN vào quý 4/2020 của 3 nhân viên cấp dưới thuộc diện bắt buộc nộp thuế: = 34tr + 34tr +34tr = 102.000.000.

*

Chỉ tiêu <31> Tổng thu nhập cá nhân chịu thuế trả cho cá thể thuộc diện đề nghị khấu trừ thuế - Cá nhân không cư trú: Là những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản các khoản thu nhập chịu thuế khác có đặc thù tiền lương, chi phí công nhưng tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập đã trả cho cá thể không trú ngụ thuộc diện đề xuất khấu trừ thuế vào kỳ.Chỉ tiêu này là cá nhân Không trú ngụ -> các bạn cũng tính như tiêu chí 30 nhé.

---------------------------------------------------------------------------------

Chỉ tiêu <33> Tổng số thuế thu nhập cá thể đã khấu trừ - Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá thể cư trú vào kỳ.Nghĩa là: Tổng số chi phí thuế TNCN của những nhân viên trong quý mà doanh nghiệp đã khấu trừVí dụ 3: Tiếp theo ví dụ 2 bên trên - trong thời điểm tháng 10/2020 tất cả Tổng cộng 3 nhân viên cấp dưới phải nộp thuế TNCN -> Thì chúng ta Tính Số tiền thuế TNCN bắt buộc nộp của 3 bạn đó để nhập vào đây.-> Như file chủng loại Bảng tính thuế TNCN bên trên thì Số tiền thuế TNCN của 3 nhân viên số sản phẩm tự 01, 02, 03 là: 87.000 + 42.250 + 42.250 = 171.500-> trả sử những tháng 11, 12 cũng tương tự vậy -> Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2020 = 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500.Chỉ tiêu <34> Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ - Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các cá thể không trú ngụ trong kỳ.Chỉ tiêu này là cá nhân Không trú ngụ -> các bạn cũng tính như tiêu chí 33 nhé.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chỉ tiêu <35> Tổng TNCT trường đoản cú tiền mức giá mua bảo hiểm nhân thọ, bảo đảm không cần khác của doanh nghiệp bảo hiểm không ra đời tại Việt Nam cho những người lao động: - Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm không đề nghị khác có tích điểm về phí bảo hiểm của chúng ta bảo hiểm không thành lập và hoạt động tại Việt Nam cho người lao động.

 

------------------------------------------------------------------------ 

Công ty kế toánxin rước ví dụ nỗ lực thể:- doanh nghiệp A kê khai thuế TNCN theo quý, trong quý 4/2020 doanh nghiệp có gây ra như sau:- tháng 10/2020 Tổng số nhân viên là: 5 người- tháng 11/2020 không thay đổi nhân sự -> Tổng 5 người- tháng 12/2020 không biến đổi nhân sự -> Tổng 5 người- toàn bộ các nhân viên cấp dưới đều là cá nhân cư trú.- tiếp sau ví dụ một bên trên: => Tổng thu nhập chịu thuế quý 4/2020 (3 tháng) của toàn bộ 5 nhân viên cấp dưới là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Mua Xe, Chọn Ngày Mua Xe Theo Tuổi Với Người Sở Hữu

-> trong đó: tổng cộng cả quý tất cả 3 nhân viên thuộc diện đề nghị khấu trừ thuế TNCN (Tiếp theo ví dụ phía 2 bên trên) => Tổng cộng Thu nhập chịu đựng thuế cả quý 4/2020 là: 34tr 34tr + 34tr = 102.000.000)

- toàn bô thuế TNCN sẽ khấu trừ của 3 nhân viên trong quý iv là (Tiếp theo lấy ví dụ như 3): Tổng số chi phí thuế TNCN quý 4/2020 = 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500.Cách kê khai các chỉ tiêu bên trên Tờ khai 05/KK-TNCN như sau: