Cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp

 - 
(PLO) -Sự nhiệm màu của chú ý Đại Bi đã có được minh chứng tuy thế trường hợp chỉ tụng mà ko hành trì tứ mươi nhị thủ nhãn ấn pháp thì cũng khó khăn có thể dành được ý nguyện và ngược trở lại, nếu chỉ hành trì thủ nhãn mà lại không trì niệm thì cũng như ko làm gì cả. Vậy yêu cầu nhằm lĩnh hội cùng chiêm nghiệm chú Đại Bi, việc thông thạo tứ mươi nhì thủ nhãn ấn pháp là bài toán bắt buộc không làm cho.
*
Niệm Chú Đại Bi là luôn nhớ mẫu trọng điểm đại tự, đại bi của chính bản thân mình là niệm vào tđọng oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, phần lớn nghĩ cho Phật

1. Nếu ao ước được phong phú, có nhiều đồ vật châu báu, vật dụng, buộc phải tuân theo tay cầm châu may mắn cùng tụng Chân ngôn rằng: Án–, phạ nhựt ra, phạ đá ra, hồng phấn tra.

Bạn đang xem: Cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp

2. Nếu muốn trị đôi mắt mờ ko thấy tia nắng, phải cầu địa điểm tay nuốm châu nhựt tinch ma ni, đôi khi tụng Chân ngôn Án –, độ tỉ, ca mang độ tỉ, chén ra phạ rị nhình ảnh, bát-phạ hạ.

3. Nếu mong muốn trị các vật dụng bệnh dịch trên thân, đề xuất cầu vị trí tay cố kỉnh cành dương liễu cùng tụng Án – sơn tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục nhiều duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, các bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.

4. Nếu ước ao mang lại tất cả loại thơ mộng đói khát được sung túc lạnh ngắt, đề nghị cầu nơi tay hóa nước cam lộ.

Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô chưng ra tố rô, chưng ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.

5. Nếu ước ao được các sản phẩm công nghệ công đức, yêu cầu cầu khu vực tay nạm hoa sen White.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ

6. Nếu mong mỏi được trí tuệ lớn, buộc phải cầu chỗ tay núm gương báu.

Chân ngôn rằng: Án – vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn tsoát lã, hồng phấn tra.

7. Nếu vì chưng lòng từ bi ước ao mang lại tất cả chúng sinc được sự che chở giúp đỡ, phải cầu khu vực tay rứa cây tích trượng.

Chân ngôn rằng: Án – na lật núm, na lật ráng, mãng cầu lật tra bát nhằm, na lật đế mãng cầu dạ chén nảnh, hồng phấn tra.

8. Nếu mong mỏi được mau chạm mặt chúng ta lành, nên cầu địa điểm tay cố gắng tên báu.

Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

9. Nếu ước ao lấy được kho tàng ẩn trong tâm địa đất, đề xuất cầu chỗ tay nắm dòng bảo cấp tốc.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, chén bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng

10. Nếu mắc bệnh sức nóng độc, mong muốn được lạnh giá không còn bệnh dịch, phải cầu chỗ tay nỗ lực châu nguyệt tinh ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.

11. Nếu ao ước trị những sản phẩm công nghệ bệnh trong bụng, cần cầu nơi tay cố kỉnh chén bát báu.

Chân ngôn rằng: Án–, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra.

12. Nếu ước ao dành được toàn bộ phạm âm tkhô hanh xuất sắc nhiệm mầu, buộc phải cầu địa điểm tay cụ loại linc báu.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ hạ.

13. Nếu hy vọng được miệng nói biện luận xuất xắc khéo, bắt buộc cầu nơi tay ráng ấn báu.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nhình họa đảm nhá duệ, tát phạ hạ.

14. Nếu ước ao được học tập rộng nghe các, buộc phải cầu địa điểm tay thay quyển ghê báu.

Chân ngôn rằng: Án – a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ hạ.

15. Nếu mong được thiết kế quan liêu, thăng quan tiến chức, cần cầu nơi tay gắng cung báu.

Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

16. Nếu mong mỏi gồm tôi trai tớ gái nhằm không đúng khiến, bắt buộc cầu vị trí tay ráng dòng vòng ngọc.

Chân ngôn Án – chén bát mãng cầu hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ

17. Nếu mong mỏi vớ toàn bộ cơ thể vào quyến trực thuộc được ấm yên nhau, buộc phải cầu nơi tay nuốm chiếc hồ nước bình.

Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

18. Nếu hy vọng mang lại tất cả bọn chúng sinh thường xuyên cung kính yêu mến nhau, buộc phải cầu khu vực tay hiệp chưởng.

Chân ngôn rằng: Án – bát hấp thụ mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng phiên bản, lại sở hữu chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra).

19. Nếu ao ước đã có được cây trái ngũ cốc, đề nghị cầu khu vực tay chũm chùm người yêu đào.

Chân ngôn rằng: Án – A ma lã tìm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.

trăng tròn. Nếu mong muốn phá vỡ lo ngại kinh khủng ngơi nghỉ bất cứ đâu và cầu được im ổn, đề xuất cầu khu vực tay thí vô úy.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

21. Nếu ý muốn tiêu diệt bất án, mong được lặng ổn định, bắt buộc cầu nơi tay vắt dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án - chỉ rị, lã ra, tế bào nề hà ra, hồng phấn tra.

22. Nếu muốn thu phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, buộc phải cầu chỗ tay thay gươm báu.

Chân ngôn rằng: Án – đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

23. Nếu ước ao hàng phục toàn bộ thiên ma thần, cần cầu khu vực tay thay bạt tách la


Chân ngôn rằng: Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

24. Nếu mong muốn hàng phục tất cả oán thù tặc, đề nghị cầu nơi tay cố gắng chày kim cang.

Xem thêm: Các Cách Nhận Biết Mật Ong Tốt, Bí Quyết Nhận Biết Giữa Mật Ong Thật Và Giả

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ chén bát đa dã, tá-phạ hạ.

25. Nếu ý muốn trừ những cphía nạn ác bên thân, bắt buộc cầu chỗ tay rứa cây phất white.

Chân ngôn rằng: Án – bát mãng cầu di nảnh, bà nga phạ đế, mô hạ dã nhá, nga tế bào hạ nhình họa, tát-phạ hạ

26. Nếu mong muốn xua xua loại hổ báo, sài lang cùng tất cả mãnh thú, nên cầu nơi tay ráng chiếc bàng bài bác.

Chân ngôn rằng: Án – dược những sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

27. Nếu muốn trong tất cả thời gian, tất cả xứ snghỉ ngơi, không biến thành nạn quan liêu bắt, cần cầu chỗ tay ráng cây đậy việt.

Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

28. Nếu ý muốn xua xua đuổi giặc nghịch sinh sống phương khác đến, buộc phải cầu địa điểm tay thế cây bảo kích.

Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.

29. Nếu hy vọng hàng phục ma oán thù trong cõi đại thiên, phải cầu vị trí tay tổng nức hiếp thiên thủ.

Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.

30. Nếu hy vọng được thiên thần, long vương vãi hay mang đến cỗ vũ, buộc phải cầu địa điểm tay gắng cu thi thiết câu.

Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, nhiều ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.

31. Nếu ao ước triệu toàn bộ chỏng thiên thiện nay thần, cần nỗ lực chỗ tay ống loa báu.

Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.

32. Nếu hy vọng không nên khiến tất cả quỷ thần, bắt buộc cầu khu vực tay thay cây gậy đầu thọ.

Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

33. Nếu ao ước được đạo tiên, yêu cầu cầu nơi tay ráng hóa hiện mây ngũ sắc đẹp.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.

34. Nếu ao ước sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay thế trung bình trì.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra cố kỉnh khê ra, rô tra hàm tra.

35. Nếu ao ước được sanh lên các cung ttách, bắt buộc cầu chỗ tay nuốm hoa sen hồng.

Chân ngôn rằng: Án – tmùi hương yết lệ, tát phạ hạ.

36. Nếu mong muốn đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp thường ngơi nghỉ trong hoàng cung Phật, không tchúng ta sanh ngơi nghỉ bào thai, đề nghị cầu khu vực tay hiện tại hóa hoàng cung.

Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.

37. Nếu mong muốn tùy theo vị trí sinh, thường xuyên sống bên Phật, đề nghị cầu địa điểm tay hiện tại hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – chiến mãng cầu ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.

38. Nếu mong muốn được diện kiến 10 phương thơm toàn bộ chư Phật, đề nghị cầu nơi tay cụ hoa sen tím.

Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.

39. Nếu ước ao từ bỏ thân này cho tới thân thành Phật, trung tâm nhân tình đề thường không lui sụt, bắt buộc cầu nơi tay cầm bất tân hận klặng luân.

Chân ngôn rằng: Án – thiết mãng cầu di tả, tát phạ hạ.

40. Nếu ước ao được sinh về 10 pmùi hương tĩnh thổ, đề xuất cầu địa điểm tay ráng hoa sen xanh.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, cỗ ra bạn đà hồng phấn tra.

41. Nếu ý muốn 10 phương thơm chư Phật nhanh chóng mang lại đưa tay tiếp dẫn, yêu cầu cầu địa điểm tay vắt xâu chuỗi ngọc.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a mãng cầu bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ.

42. Nếu ước ao 10 phương thơm chỏng Phật mau mang đến xoa đầu thọ ký, buộc phải cầu nơi tay đhình ảnh thượng hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.

Xem thêm: Những Câu Nói Của Gia Cát Lượng Giúp Bạn Thụ Ích Cả Đời, Những Câu Nói Hay Của Khổng Minh ❤️ Gia Cát Lượng

Niệm Chú Đại Bi là luôn nhớ dòng trọng điểm đại từ bỏ, đại bi của chính mình là niệm trong tđọng oai nghi, đi, đứng, ở, ngồi, số đông suy nghĩ cho Phật, bọn họ không chế tạo ra nghiệp bất thiện nay như ko liền kề sinch giết mổ bạn sợ hãi đồ dùng, không trộm chiếm, không tư thông, không dối trá, không uống rượu, không tđắm say, không sân, không si…thì chắc chắn rằng trong cuộc sống đời thường luôn luôn an lạc, không lo sợ, không chạm chán chướng ngại.