Hướng Dẫn Cách Gọi Tên Răng, Cách Gọi Tên Và Chức Năng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế

 - 

Liên đoàn các nha sĩ thế giới FDI từ thọ đã ra bộ quy tắc thống nhất về cách gọi, phương pháp đánh số vị trí răng trên cung hàm để thuận tiện cho việc điều trị, nghiên cứu. Vậy cụ thể đưa ra tiết ra sao sẽ được viết bỏ ra tiết vào bài bác viết này

1/ Sơ đồ vị trí răng với biện pháp gọi tên

Một người trưởng thành bình thường sẽ có đủ 32 chiếc răng với 16 chiếc hàm bên trên và 16 chiếc hàm dưới. Mỗi hàm sẽ bao gồm 4 răng cửa, 2 răng nanh, 4 răng tiền hàm và 6 răng hàm (trong đó tất cả 2 chiếc răng khôn mọc sau cùng). Sơ đồ cụ thể như sau:

*

◊ Răng cửa là 4 chiếc răng nằm ở chính giữa khuôn hàm và thường được chia thành răng cửa và răng cửa mặt tất cả chức năng cắn xé, nhằn thức ăn

◊ Răng nanh là những chiếc răng nằm ngay cạnh với răng cửa bên gồm chức năng hỗ trợ răng cửa cắn xé thức ăn

◊ Răng tiền hàm là những chiếc răng nằm bên cạnh với răng nanh cũng gồm thể hỗ trợ cắn xé cùng nnhị thức ăn

◊ Răng hàm là những chiếc răng ở vị trí trong thuộc tất cả chức năng nhai thức ăn

2/ Qui ước đánh số vị trí răng trên cung hàm

Theo qui ước đánh số vị trí răng của Liên Đoàn Nha Khoa FDI thì hàm răng sẽ được chia làm 4 góc phần tư với phương pháp đánh số như sau

Góc phần tư phía bên trên bên phải là số 1Góc phần tư bên trên phía bên trái là số 2Góc phần tư phía dưới phía trái là số 3Góc phần tư phía dưới bên phải là số 4

*

Trong đó vị trí các răng được đánh số từ 1 tới 8 tương ứng với vị trí từ răng nanh tới răng khôn theo như sau

– Răng cửa hàm bên trên bên phải là răng số 11

– Răng cửa mặt hàm trên mặt phải là răng số 12

– Răng nanh hàm bên trên bên phải là răng số 13

– Răng tiền hàm thứ nhất hàm trên bên phải là răng số 14

– Răng tiền hàm thứ nhì hàm bên trên mặt phải là răng số 15

– Răng cối thứ nhất hàm trên mặt phải là răng số 16

– Răng cối thứ nhì hàm bên trên bên phải là răng số 17

– Răng khôn hàm bên trên mặt phải là răng số 18

– Răng cửa hàm trên phía trái là răng số 21

– Răng cửa bên hàm bên trên bên trái là răng số 22

– Răng nanh hàm trên bên trái là răng số 23

– Răng tiền hàm thứ nhất hàm trên phía trái là răng số 24

– Răng tiền hàm thứ hai hàm bên trên phía trái là răng số 25

– Răng cối thứ nhất hàm trên bên trái là răng số 26

– Răng cối thứ nhị hàm trên bên trái là răng số 27

– Răng khôn hàm bên trên phía trái là răng số 28

– Răng cửa hàm dưới bên phải là răng số 41

– Răng cửa bên hàm dưới bên phải là răng số 42

– Răng nanh hàm dưới mặt phải là răng số 43

– Răng tiền hàm thứ nhất hàm dưới bên phải là răng số 44

– Răng tiền hàm thứ hai hàm dưới mặt phải là răng số 45

– Răng cối thứ nhất hàm dưới mặt phải là răng số 46

– Răng cối thứ nhì hàm dưới bên phải là răng số 47

– Răng khôn hàm dưới mặt phải là răng số 48

– Răng cửa hàm dưới bên trái là răng số 31

– Răng cửa mặt hàm dưới bên trái là răng số 32

– Răng nanh hàm dưới phía trái là răng số 33

– Răng tiền hàm thứ nhất hàm dưới phía trái là răng số 34

– Răng tiền hàm thứ hai hàm dưới phía bên trái là răng số 35

– Răng cối thứ nhất hàm dưới phía trái là răng số 36

– Răng cối thứ hai hàm dưới bên trái là răng số 37