Cách gọi tên andehit

 - 

R có thể là H hoặc nơi bắt đầu hiđrocacbon cùng đặc trưng gồm vừa lòng hóa học CHO-CHO, trong các số ấy m = 2, R không tồn tại.

Bạn đang xem: Cách gọi tên andehit

– Công thức của anđehit no đơn chức, mạch thẳng:

CnH2n+1CHO (n ≥ 0)

– Trong phân tử anđehit tất cả team chức -CHO link với cội R hoàn toàn có thể no hoặc ko no.

b/ Phân loại:

– Dựa vào đặc điểm kết cấu gốc hidrocacbon:

+ Anđehit no

+ Anđehit ko no

+ Anđehit thơm

– Dựa vào số nhóm –CHO

+ Anđehit 1-1 chức

+ Anđehit nhiều chức

*

CH2=CH-CH=O propenal: Anđehit không no

C6H5-CH=O benzanđehit: Anđehit thơm

O=CH-CH=O anđehit oxalic: Anđehit nhiều chức

2. Danh pháp

Tên cố kỉnh thế:Tên hiđrocacbon no tương ứng cùng với mạch chính + al

Tên thông thường:anđehit + thương hiệu axit tương xứng.

*
AnđehitTên cố thếTên thông thường
HCH=OCH3CH=OCH3CH2CH=O(CH3)2CHCH2CH=OCH3CH=CHCH=Ometanaletanalpropanal3-metylbutanalbut-2-en-1-alfomanđehit (anđehit fomic)axetanđehit (anđehit axetic)Propionanđehit (anđehit propionic)isovaleranđehit (anđehit isovaleric)crotonanđehit (anđehit crotonic)

3. Tính hóa học đồ dùng lý

– Ở đk thường, các anđehit đầu hàng là những chất khí với tan rất tốt trong nước. Các anđehit tiếp theo sau là những chất lỏng hoặc rắn, độ tung giảm Khi phân tử kân hận tăng.

– Nhiệt độ sôi của anđehit rẻ rộng của rượu khớp ứng vày giữa các phân tử anđehit không tồn tại links hidro.

– Dung dịch bão hòa của anđehit fomic (37 – 40%) được điện thoại tư vấn là fomalin.

Xem thêm: Thầy Thích Tuệ Hải Chữa Bệnh Ung Thư, Thực Hư Về Thực Dưỡng Osawa Chữa Bệnh Ung Thư

4. Tính hóa học hóa học

a. Phản ứng cùng hiđro

*

b. Phản ứng thoái hóa ko trả toàn

HCHO + 2AgNO3+ H2O + 3NH3−tº→ H-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

TQ:R-CH=O + 2AgNO3+ H2O + 3NH3−tº→ R-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

Pư trên có cách gọi khác là pư tvậy bạc.

Hay: 2CH3-CH=O + O2−tº, xt→ 2CH3-COOH

2R-CHO + O2−tº, xt→ 2R-COOH

Nhận xét:Anđehit vừa mô tả tính oxi hóa vừa bộc lộ tính khử.

c. Tác dụng với brom cùng kali pemanganat

Anđehit rất giản đơn bị oxi hoá, nó làm mất màu nước brom, hỗn hợp kali pemanganat cùng bị oxi hoá thành axit cacboxylic, tỉ dụ :

RCH=O + Br2+ H2O → R-COOH + 2HBr

* Chụ ý :Đối cùng với HCHO bội nghịch ứng xảy ra như sau :

HCH=O + 2Br2+ H2O → CO2+ 4HBr

5. Điều chế, ứng dụng

a. Điều chế

– Từ ancol: Oxi hóa ancol bậc I.

R-CH2OH + CuO −tº→ R-CHO + H2O + Cu

– Fomanđehit được pha trộn vào công nghiệp bằng phương pháp oxi hoá metanol nhờ vào oxi không khí ngơi nghỉ 600ºC – 700ºC với xúc tác là Cu hoặc Ag :

*

– Từ hiđrocacbon

CH4+ O2−tº, xt→ HCHO + H2O

2CH2=CH2+ O2−tº, xt→ 2CH3-CHO

CH CH + H2O −HgSO4→ CH3-CHO

b. Ứng dụng

– Fomanđehit :

Fomanđehit được sử dụng chủ yếu để thêm vào poli(phenolfomanđehit) (làm chất dẻo) và còn được sử dụng vào tổng hòa hợp phđộ ẩm nhuộm, dược phđộ ẩm.

Xem thêm: Tố Nữ Kinh Toàn Tập Pdf - Download Sã¡Ch Tố Nữ Kinh MiễN Phã­

Dung dịch 37- 40% fomanđehit nội địa điện thoại tư vấn là fomalin (nói một cách khác là fomol) được dùng để ngâm xác động vật, trực thuộc domain authority, tẩy uế, khử trùng…

– Axetanđehit : Axetanđehit đa số được dùng để phân phối axit axetic.


*
Trước đó

Tính hóa học hoá học tập của Andehit. Cách viết phản ứng tthay gương của andehit như vậy nào?