Cách Ghi Sổ Nhật Ký Chung Theo Quyết Định 48

 - 

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinc 15, so sach ke toan theo qd15

 

Mẫu số S03a – DNN : SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Đơn vi:………..Bạn đã xem: Cách ghi sổ nhật ký tầm thường theo quyết định 48

Mẫu số: S03a – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: ....

Ngày, mon ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Đã ghi Sổ Cái

STT dòng

Số hiệu TK đối ứng

Số vạc sinh

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

Số trang trước đưa sang

Cộng chuyển sang trang sau

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đặt số từ bỏ trang số 01 cho trang ....

Ngày ....tháng ....năm .....

Người ghi sổ

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)
Bạn đang xem: Cách ghi sổ nhật ký chung theo quyết định 48

*

Tweet


*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cài Icon Cho Iphone Trong Ios 14, 2 Cách Đổi Màu Icon Ứng Dụng Iphone

*

*

----------------------------------------------------------------

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP.. DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)

 

Chuim mục: Kiến thức


Xem thêm: Cách Lau Rửa Tượng Phật, Lau Dọn Bàn Thờ Phật, Hướng Dẫn Vệ Sinh Tượng Quan Âm

Bài viết coi nhiều