Cách Đọc Nối Âm Trong Tiếng Hàn

 - 
Phát âm tiếng Hàn nhỏng fan bản xđọng không cực nhọc nếu khách hàng cầm cố được và thực hành thực tế chuẩn 9 nguyên tắc phạt âm thông dụng nhất cơ mà trung trung tâm tiếng Hàn giao tiếp SOFL giới thiệu tức thì sau đây!


Bạn đang xem: Cách đọc nối âm trong tiếng hàn

Làm sao nhằm nói tiếng hàn chuẩn chỉnh nhỉ?
Giống nlỗi các ngôn từ khác trên nhân loại, vấn đề phạt âm tiếng Hàn không hề dễ dàng. Dù rằng việc đọc giờ Hàn vô cùng đơn giản dễ dàng với thuận lợi cho những người Việt họ mà lại để phát âm sao để cho chuẩn phiên bản xứ đọng thì ko đơn giản 1 chút nào.Tiếng Hàn có tương đối nhiều quy tắc vạc âm. Việc viết 1 đằng, nói 1 nẻo là cthị trấn rất bình thường. Trung trọng điểm giờ Hàn SOFL sẽ sưu tầm cùng tổng vừa lòng 9 phép tắc phạt âm tiếng Hàn nhỏng sau :Quy tắc 1: Nối Âm (연음화): 1. Âm máu trước tiên tận cùng bởi vì prúc âm (받침), âm huyết thiết bị nhị ban đầu do phụ âm câm (이응): 받침 + 모음lấy ví dụ như : 발음 <바름> /ba-reum/ 책을 <채글> /chae- geul/ 이름이 <이르미> /i-reu-mi/ 도서관에 <도서과네> /do- seo- kwa- ne 2. Âm tiết trước tiên tận thuộc vày phụ âm ghép (겹 받침), âm ngày tiết vật dụng nhị bước đầu vày prúc âm câm (이응): 겹 받침+모음lấy ví dụ : 읽어요 <일거요> /il-geo-yo/ 앉으세요 <안즈세요> /an- jeu-se- yo/Quy tắc 2 : Trọng Âm Hóa (경음화):Âm huyết thứ nhất tận cùng bởi những phú âm ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ; âm máu thiết bị hai bước đầu do những prúc âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ , ㅈ – > âm tiết vật dụng nhì phát âm thành ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉVí dụ : 식당 <식땅> /shik- ttang/ 문법 <문뻡> /mun- bbeop/ 살집 <살찝> /san-jjip/ 듣고 <듣꼬> /deut- kko/Quy tắc 3 : Biến Âm (자음 동화 – Phụ âm đồng hóa): 1. Âm huyết đầu tiên tận cùng vì chưng prúc âm ㄱ âm máu vật dụng nhị ban đầu vị những prúc âm ㄴ, ㅁ -> đuôi chữ phát âm thành ㅇ : 받침 ㄱ + (ㄴ, ㅁ) -> ㅇlấy ví dụ : 한국 말 <한궁말> /Han- gung- mal/ 작년 <장년> /jang- nyeon/ 2. Âm ngày tiết thứ nhất tận thuộc vị phụ âm ㄷ âm máu thiết bị nhị ban đầu vì các prúc âm ㄴ-> đuôi chữ gọi thành ㄴ : 받침 ㄷ + ㄴ -> ㄴlấy một ví dụ : 믿는다 <민는다> /min- neun-da/ 3. Âm ngày tiết thứ nhất tận thuộc vì phú âm ㅂâm huyết vật dụng nhị bắt đầu vì prúc âm ㄴ-> đuôi chữ gọi thành ㅁ : 받침 ㅂ + ㄴ -> ㅁVí dụ : 얼마입니까 ? <얼마 임니까> /eol- ma- im- ni- kka/ 4. Âm ngày tiết thứ nhất tận cùng bởi các phú âm ㅇ, ㅁâm tiết thứ nhị bước đầu bởi vì phụ âm ㄹ-> âm máu đồ vật nhị gọi thành ㄴ 받침 ㅇ, ㅁ + ㄹ -> ㄴVí dụ : 종로 <종노> /jong-no/ 음력 <음녁> /eum- nyek/ 5. Âm huyết trước tiên tận cùng bởi vì những prúc âm ㄱ, ㅂâm máu lắp thêm nhì bước đầu bởi vì phụ âm ㄹ-> âm tiết thứ nhất đọc thành ㅇ, ㅁ; âm tiết sản phẩm công nghệ nhì phát âm thành ㄴ : 받침 ㄱ, ㅂ + ㄹ -> ㅇ, ㅁ +ㄴlấy ví dụ : 국립 <궁닙> /gung-nip/ 수업료 <수엄뇨> /su- eom- nyo/Quy tắc 4 : Nhũ Âm Hóa (유음화):Âm máu đầu tiên tận cùng vị những phụ âm ㄴ,ㄹâm ngày tiết máy nhị bắt đầu vị prúc âm ㄹ-> gọi thành ㄹ : 받침 ㄴ, ㄹ+ㄹ ->ㄹ예 : 몰라요 <몰라요> /mol-la-yo/ 연락 <열락> /yeol- lak/Quy tắc 5 : Âm Vòm Hóa (구개 음화):Âm tiết đầu tiên tận thuộc vị các phú âm ㄷ, ㅌâm ngày tiết sản phẩm công nghệ nhị gồm nguyên lòng ㅣ(이) -> âm nối gọi thành ㅈ,ㅊ : 받침 ㄷ, ㅌ+ㅣ ->ㅈ, ㅊVí dụ : 같이 <가치> / ga-đưa ra / 닫히다 <다치다> /da-chi-da/해돋이 <해도지> /hae-do-ji/Quy tắc 6 : Giản Lượt “ㅎ” ( ‘ㅎ‘ 탈락):Âm ngày tiết thứ nhất tận thuộc do prúc âm ㅎâm huyết đồ vật nhị ban đầu vì chưng prúc âm câm ㅇ (이응) -> không hiểu ㅎ : 받침 ㅎ+모음 -> ‘ㅎ’ 탈락Ví dụ : 좋아하다 <조아하다> /jo-a-ha-da / 많이 <마니> /ma- ni/ Quy tắc 7 : Âm Bật Hơi Hóa (격음화): 1. Âm tiết thứ nhất tận thuộc bởi phú âm ㄱ, ㄷ, âm huyết thiết bị nhị bước đầu bởi phú âm ㅎ -> âm huyết thiết bị nhì đọc thành ㅋ,ㅌ: 받침 ㄱ, ㄷ+ㅎ -> ㅋví dụ như : 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-da / 2. Âm huyết trước tiên tận thuộc vị phụ âm ㅎâm huyết lắp thêm hai bước đầu vày phụ âm ㄱ, ㄷ -> âm máu thứ nhị đọc thành ㅋ,ㅌ : 받침 ㅎ+ㄱ, ㄷ-> ㅋVí dụ : 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-domain authority / 까맣다 <까마타> /kka-ma- t’a/Quy tắc 8 : Cách Đọc “의” (‘의‘ 발음): 1. Nguan tâm “의” bắt đầu âm ngày tiết trước tiên -> hiểu thành 의 /eui/:lấy ví dụ : 의사 <의사> /eui-sa / 의자 <의자> /eui- ja/ 2. Nguyên lòng “의” nằm tại đoạn âm ngày tiết máy nhị -> phát âm thành 이 /i/ :Ví dụ : 주의 <주이> /ju- I / 동의 <동이> /dong – i/ 3. Trợ từ bỏ tải “의” -> phát âm thành 에 /e/ :ví dụ như : 아버지의 모자 <아버지에 모자> /a- beo-ji-e- mo-ja /Quy tắc 9 : Nhấn Trọng ÂmÂm huyết trước tiên tận cùng vì nguyên âm (không tồn tại 받침); âm máu thứ nhì bắt đầu do phú âm kxay ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ -> xuống giọng ở âm ngày tiết đầu tiên cùng dấn trọng âm ở âm huyết đồ vật haiví dụ như : 아까 /a- kka / 오빠 /o-ppa/ 예쁘다 /ye-ppeu- da/ 아빠 /a-ppa/Hy vọng với Việc vậy dĩ nhiên mọi nguyên tắc vạc âm này, bạn sẽ biết cách luyện tập và cải thiện khả năng nói tiếng Hàn của bản thân vào thời gian nhanh chóng nhất!

Thông tin được cung cấp bởi: 

 
Xem thêm: Phong Lưu Pháp Sư (Chương 23: Mạc Danh Kỳ Diệu Đích Xuyên Qua

*
Quay lại

*
Bản in


Các tin không giống
Danh mục


Xem thêm: 【Hướng Dẫn】 Cách Xét Nghiệm Tiểu Đường Tại Nhà Nhanh, Chính Xác 99%

Siêu bí mật tiếng Hàn tổng hợp - học tập giờ đồng hồ hànTRUNG TÂM DẠY TIẾNG HÀN - SOFL HÀN NGỮ SOFL ー

Khóa tiếng Nhật giao tiếp 100% gia sư bạn dạng ngữ