Cách điền mẫu c1-11/ns - thư tra soát

 - 

Trang nhà » Biểu mẫu mã » Mẫu tlỗi tkiểm tra lại mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS)

*
Mẫu thư tkiểm tra lại mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS)

Nội dung Mẫu thư tsoát lại mới nhất năm 2021

Mu số: C1-11/NS(Ban hành kèm theo Thông tứ số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc—————–

 THƯ TRA SOÁT

Kính gửi: …………………………………..……………..

Bạn đang xem: Cách điền mẫu c1-11/ns - thư tra soát

Tên cá nhân/ solo vị: ……………………………… Mã số thuế:………………………..

Thực hiện tại nộp chi phí vào NSNN bằng hình thức:

Tiền khía cạnh □ Chuyển khoản □ Nộp thuế năng lượng điện tử □

Đã được NH/ KBNN: ………………………………. trích TK số (giả dụ có): ……….

để nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

Số tiền: …………………………………………………. (Bằng chữ: …………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

vào tài khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ..

msinh hoạt tại ngân hàng ủy nhiệm thu: …………………………………………………………………….

Ngày thực hiện giao dịch: ……./ ………/ ………………………………………………………

Nội dung không đúng sót: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Học Cách Nói Chuyện Nhẹ Nhàng,, Học Cách Nói Chuyện Thu Hút

Nội dung ý kiến đề xuất điều chỉnh: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Đính kèm (bệnh từ/tài liệu): ………………………………………………………………………..

Kính đề nghị: ……………………………………………… chu đáo, xử lý./.

………..

Xem thêm: Cách Cắm Cong Ngoài Thực Địa, Bố Trí Đường Cong, Đường Cong Tròn, Chuyển Tiếp

, ngày … tháng … năm ………CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ Đ NGHỊ(Ký, ghi bọn họ tên, đóng dấu (nếu có) hoặc (ký s, ghi họ tên)

Tải về Mẫu tlỗi tkiểm tra lại tiên tiến nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS)

Tải về Mẫu thư tkiểm tra lại mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS) file world trên đây

Tải về Mẫu thư tra soát thông tứ 84 (Mẫu số: C1-11/NS) file pdf trên đây

Trên đấy là share về Mẫu thư tsoát lại tiên tiến nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS) của Tư Vấn DNL, hi vọng qua nội dung bài viết này có thể khiến cho bạn làm rõ rộng về Mẫu thỏng tsoát lại tiên tiến nhất. Nếu bạn bao gồm vướng mắc nên tư vấn sung sướng vướng lại câu hỏi sống size phản hồi bên dưới hoặc tương tác Tư Vấn DNL nhằm được hỗ trợ.