CÁCH CÀI CENTOS 7

 - 
CentOS 7.x tương hợp với Red Hat Enterprise Linux 7.x. CentOS 7 được phát hành vào trong ngày 7 tháng 7 năm 2014 với sẽ được cung cấp cho tới thời điểm cuối tháng 6 năm 2024.Tải về tập tin CentOS 7.2 ISO để thiết lập trường đoản cú trang web sau đây:
Insert CentOS install disk & start the Computer. Then, Following screen is displayed, Push Enter key khổng lồ proceed.

Bạn đang xem: Cách cài centos 7

*
<2>Select the language you"d lượt thích lớn use during the installation.

*
 

<3>This is the mặc định screen for some basic configuration. First, mix timezone, click the "DATE&TIME" icon.

*
 

<4>Cliông xã a point on the map you"d like khổng lồ mix your timezone và push "Done" button which is on the upper left.

*
 

<5>Bachồng to the mặc định screen. Next, cliông xã the "KEYBOARD" icon.

*
 

<6>click "+" button on under-left lớn add another keyboard type for your language.

*
 

<7>Select your keyboard type and cliông xã "Add" button.

*
 

<8>After adding keyboard layout, sover up your keyboard on the top for 1st priority like follows & cliông xã "Done" button which is upper left to lớn finish.

*
  

<9>Baông xã lớn the mặc định screen. For "SOFTWARE SELECTION", it"s OK to lớn keep default because it had better to install with "Minimal Install" for initial installation. Next, clichồng the "INSTALLATION DESTINATION" inhỏ.

*
 

<10>Select installation disk. Cliông chồng the disk icon you"d like to lớn install và next, clichồng "Done" button on upper left lớn proceed. If you"d lượt thích khổng lồ customize partition layouts, kiểm tra a box "I will configure partitioning" and proceed.

Xem thêm: Cách Lấy Email Tài Khoản Của Bạn, Tìm Email Tài Khoản Của Bạn

*
 

<11>Baông chồng to the default screen. click the "NETWORK và HOSTNAME" inhỏ.

*
 

<12>Input any hostname you like in "Hostname" field và click "ON" button on upper-right lớn enable networking.

*
  

<13>Clichồng "Done" button which is upper left khổng lồ finish.

*
 

<14>If it"s OK all, clichồng "Begin Installation" & proceed to lớn next.

*
 

<15>Installation starts & required to phối root password & lớn create a comtháng user. Cliông xã the each icon và move sầu lớn configuration.
*
<16>On the root password settings, input đầu vào any password you like và cliông xã "Done" button lớn finish as follows.

*
 

<17>On the comtháng user settings, input đầu vào any user name & password you lượt thích & click "Done" button to finish as follows.

*
 

<18>After finishing installation, cliông xã "Reboot" button.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Bà Ba Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia, Cách Nấu Chè Bà Ba

*
 

<19>After rebooting, login prompt is shown lượt thích follows. login with root user và password you phối during installation. Installing CentOS completes if you can login normally.
*