xem tuổi xông đất năm ất mùi

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mùi

Đặt tên cho con tuổi Mùi Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Kỷ Mùi Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương more »

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

khi Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Canh Thân Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương more »

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1977 Đinh Tỵ

tuoi-ty1 Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Đinh Tỵ Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người more »

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1981 Tân Dậu

Đặt tên cho con tuổi Dậu Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Tân Dậu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương more »

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1982 Nhâm Tuất

tuoi-tuat Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Nhâm Tuất Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương more »

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1983 Quý Hợi

Đặt tên cho con tuổi Hợi Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Quý Hợi Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương more »

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

con-ngua Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Mậu Ngọ Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương more »