Văn khấn cúng truyền thống trong lễ Đức Thánh Hiền

Bài Văn cúng khấn lễ Đức Thánh Hiền Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A more »

Văn khấn cúng truyền thống trong lễ Phật

Bài Văn cúng khấn lễ Phật Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng Văn khấn lễ Phật – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày….. tháng….. năm…………………………………………… Tín chủ con là ………………………………………………………………………………………….. Ngụ tại………………………………………………………………………………… more »

Văn khấn cúng truyền thống tại Chùa

Bài Văn cúng khấn tại Chùa Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của người Việt Nam từ xưa tới nay. 1) Ý nghĩa Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của người Việt Nam từ xưa tới nay. Theo phong tục cổ truyền: Mọi người Việt more »

Văn khấn cúng truyền thống tại đền Bà Chúa Kho

Bài Văn cúng khấn tại đền Bà Chúa Kho Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ Chúa Kho Thánh mẫu, cúi xin được phù hộ độ trì Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho – Con xin kính lạy Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết Thánh chúng. – Con xin kính lạy Tam phủ công đồng. Tứ more »

Văn khấn cúng truyền thống ở Thành hoàng ở Đình, Đến, Miếu

Bài Văn cúng khấn Thành hoàng ở Đình, Đến, Miếu – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần. – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. more »

Bài Văn cúng khấn ban Công Đồng cầu tài lộc,bình an

Bài Văn cúng khấn ban Công Đồng – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương – Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế – Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu – Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh – Con lạy Tứ phủ Khâm sai – Con lạy Chầu bà Thủ more »

Văn khấn cúng truyền thống trong lễ Đức Thánh Trần

Bài Văn cúng khấn lễ Đức Thánh Trần Con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Đại Nguyên soái Văn khấn lễ Đức Thánh Trần – Con kính lạy Tứ phủ Công Đồng Trần Triều – Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công. – Con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh more »

2015 – Tử Vi 2015 – Chọn Tuổi Xông Nhà – Tuổi Làm Nhà