Dự án Sphera: Mô hình siêu đô thị 2150 / Santi Musmeci & Sebastiano Maccarrone

Sphera là một loại môi trường sống mới, nơi mà cư dân thành phố trên thế giới sẽ sống trong suốt thời gian “Hồi phục trái đất”, và sử dụng các nguồn năng lượng mới bền vững. Đồng thời, mục đích của Sphera là xây dựng một nền văn minh mới, nơi mà con người sẽ thay đổi văn hóa của họ và tạo ra một xã hội bền vững bằng việc tạo ra của cải vật chất dựa trên nền kinh tế khiến tất cả mọi người đạt được tiềm năng cao nhất, một xã hội mà ở đó có sự tôn trọng và bảo vệ môi trường.

 Dự án Sphera: Mô hình siêu đô thị 2150 / Santi Musmeci & Sebastiano Maccarrone

 

Đến năm 2100, sức khỏe của con người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi sống trong các siêu đô thị và dần dần con người sẽ di cư đến các vùng nông thôn để tìm kiếm bầu không khí trong lành, thực phẩm và nước sạch. Đến năm 2150 siêu thành phố như Bắc Kinh, Jakarta, New York, và London sẽ bị từ bỏ trở thành các thành phố ma, các máy ủi tự động sẽ được gửi đến để san ủi các công trình và cơ sở hạ tầng, chỉ giữ lại một vài địa điểm có giá trị lịch sử. Bằng cách tái chế lại vật liệu bị phá dỡ, Santi Musmeci& Sebastiano Maccarrone tới từ Trung Quốc đã đề xuất mô hình môi trường sống Sphera cho đô thị trong tương lai.

 Dự án Sphera: Mô hình siêu đô thị 2150 / Santi Musmeci & Sebastiano Maccarrone

Sphera là một loại môi trường sống mới, nơi mà cư dân thành phố trên thế giới sẽ sống trong suốt thời gian “Hồi phục trái đất”

Thông tin dự án:

Giải thưởng: Honorable Mention
Cuộc thi: Nhà chọc trời 2013 của Evolo
Nhóm: Santi Musmeci, Sebastiano Maccarrone / Trung Quốc

 Dự án Sphera: Mô hình siêu đô thị 2150 / Santi Musmeci & Sebastiano Maccarrone

Các mặt bằng phân khu chức năng

Sphera là một loại môi trường sống mới, nơi mà cư dân thành phố trên thế giới sẽ sống trong suốt thời gian “Hồi phục trái đất”, và sử dụng các nguồn năng lượng mới bền vững. Đồng thời, mục đích của Sphera là xây dựng một nền văn minh mới, nơi mà con người sẽ thay đổi văn hóa của họ và tạo ra một xã hội bền vững bằng việc tạo ra của cải vật chất dựa trên nền kinh tế khiến tất cả mọi người đạt được tiềm năng cao nhất, một xã hội mà ở đó có sự tôn trọng và bảo vệ môi trường.

 Dự án Sphera: Mô hình siêu đô thị 2150 / Santi Musmeci & Sebastiano Maccarrone

Mỗi Sphera cung cấp đầy đủ sự cần thiết cho loài người và có thể chứa được 4 triệu dân

Tất cả mọi người, bất kể quan điểm chính trị, phong tục xã hội và tôn giáo, cuối cùng đều đòi hỏi một thứ giống nhau – nước và không khí sạch, đất đai trồng trọt, hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Mỗi Sphera cung cấp đầy đủ sự cần thiết cho loài người và có thể chứa được 4 triệu dân. Sphera được phân thành các khu vực khác nhau, từ đáy lên đỉnh: Sản xuất, nghiên cứu, giáo dục, hỗn hợp sử dụng (Mixed use) và nơi ở.

 Dự án Sphera: Mô hình siêu đô thị 2150 / Santi Musmeci & Sebastiano Maccarrone

Sphera được phân thành các khu vực khác nhau, từ đáy lên đỉnh: Sản xuất, gghiên cứu, giáo dục, hỗn hợp sử dụng (Mixed use) và nơi ở.

Bao hàm trong ý tưởng tự cung tự cấp là sự tự động hóa trong việc sản xuất, phân phối và xử lý, và do đó cho phép cư dân của Sphera có thời gian để phát triển đa dạng và khám phá bản thân.

 Dự án Sphera: Mô hình siêu đô thị 2150 / Santi Musmeci & Sebastiano Maccarrone

Click để xem hình với kích thước lớn hơn
 Dự án Sphera: Mô hình siêu đô thị 2150 / Santi Musmeci & Sebastiano Maccarrone

Click để xem hình với kích thước lớn hơn

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>