Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu

 Studio Amateur đã trở thành quán quân của giải thưởng Pritzker năm 2012, cùng xem lại các thiết kế giúp ông Kiến trúc sư Wang Shu dành giải thưởng danh giá này.

 
 

 

1.Xiangshan Campus, Học viện nghệ thuật Trung Quốc, Giai đoạn I (2002-2004): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu

 Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu2.Bảo tàng nghệ thuật đương đại Ningbo (2001-2005): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu3.Tiles Garden (2006): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu4.Nhà phân tán (5 mảnh) (2003-2006): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu5.Nhà gốm sứ (2003-2006): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu6.Căn hộ thẳng đứng Courtyard (2002-2007): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu7.Xiangshan Campus, Học viện nghệ thuật Trung Quốc, Giai đoạn II (2004-2007): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu8.Bảo tàng lịch sử Ningbo (2003-2008): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu9.Ningbo Tengtou Pavilion (2010): Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu Chiêm ngưỡng các thiết kế của Kiến trúc sư Wang Shu

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>