Văn Cúng Bái

Văn khấn cúng truyền thống trong lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)

49_197283935_jpg Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ) – Con lạy chín phương trời, more »

Văn khấn cúng truyền thống trong lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

Bài Văn cúng khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) – Con lạy chín phương trời, more »

Văn khấn cúng truyền thống tại đền Bà Chúa Kho

Bài Văn cúng khấn tại đền Bà Chúa Kho Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ Chúa Kho Thánh mẫu, cúi xin được phù hộ độ trì Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho – Con xin kính lạy Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết Thánh chúng. – Con xin kính lạy Tam phủ công đồng. Tứ more »

Văn khấn cúng truyền thống tại Chùa

Bài Văn cúng khấn tại Chùa Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của người Việt Nam từ xưa tới nay. 1) Ý nghĩa Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng công cộng của người Việt Nam từ xưa tới nay. Theo phong tục cổ truyền: Mọi người Việt more »

Văn khấn cúng truyền thống trong lễ Phật

Bài Văn cúng khấn lễ Phật Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng Văn khấn lễ Phật – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày….. tháng….. năm…………………………………………… Tín chủ con là ………………………………………………………………………………………….. Ngụ tại………………………………………………………………………………… more »

Văn khấn cúng truyền thống trong lễ Đức Thánh Hiền

Bài Văn cúng khấn lễ Đức Thánh Hiền Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh khải giáo A more »

Văn khấn cúng truyền thống trong cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Bài Văn cúng khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây. Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ more »